- Jeg snakket sant!

Flere hundre tannlegesekretærer står i kø for å få yrkesskadeerstatning. - Dette er nok en bekreftelse på at jeg snakket sant, sier en av dem.

Amalgam varmes opp
Foto: NRK

Ti år etter at tannlegesekretær Tordis Stigen Klausen tapte søksmålet mot Staten og fylkeskommunen i tingretten, står flere hundre tannlegesekretærer i kø for å søke yrkesskadeerstatning. Tannhelsesekretærenes forbund har registret nærmere 800 medlemmer som rapporterer om senskader på grunn av jobben med kvikksølvet i amalgamfyllinger.

Dette er nok et bevis på at jeg snakket sant da jeg fortalte om helseplagene, sier Tordis Stigen Klausen.

- Jeg føler det som en ganske stor seier. Og det å bli trodd og hørt på er så viktig, sier hun.

Godt å bli tatt på alvor

For 15 år siden var det ingen som trodde på tannhelsesekretær Tordis Stigen Klausen fra Sauherad da hun fortalte om helseplagene etter årelang jobbing med kvikksølvholdig amalgam. Plager som astma og bronkitt, hukommelsestap, synsforstyrrelser, depresjoner og akutt nyresvikt og leverskade. Mye ble stemplet som kvinnesykdommer.

Tordis Stigen Klausen gikk til sak mot Staten og Telemark Fylkeskommune i 1997,  men hun tapte både i tingretten og i lagmannsretten. Saken ble avvist av Høyesterett. Først senere opplever hun å bli trodd. For to år siden avslørte NRK Brennpunkt hvordan flere tusen tannhelsesekretærer var blitt syke av jobben. Og nylig kom første del-rapport fra en ekspertgruppe som konkluderer med at mange tannhelsesekretærer har blitt syke av kvikksølvdamp. Og at mange bør få yrkesskade-erstatning.

Tordis Stigen Klausen er en av mange som nå vil søke erstatning. Hun sier at pengene er ikke det viktigste, men snarere følelsen av rettferdighet, det å bli tatt på alvor.

- En erstatning kan ikke erstatte helsen, det er ikke målbart i penger, sier hun.

Får støtte

Leder i tannhelsesekretærenes forbund Gerd Bang Johansen, sier at det som nå skjer er en støtte til det Tordis Stigen Klausen har slåss for.

- Den kampen hun har startet gjelder for veldig mange tannhelsesekretærer, sier hun.

Etter flere medieoppslag om kvikksølvskader hos tannhelsesekretærene den siste tiden har telefonen omtrent ikke stått stille hos Tordis Stigen Klausen. Kvinner fra hele landet ringer.

 

Vi forsto hverandre når ingen andre forsto oss.

Tordis Stigen Klausen, tidligere tannhelsesekretær

- Folk ringer fra Karasjok til Lindesnes, og vi har hatt en felles forståelse. Den har vært enormt viktig, sier hun.