Hopp til innhold

- Hvorfor blir det færre lærere?

Elever ved flere barneskoler i Skien grillet i dag politikerne om saker de brenner for.

Barnas bystyre

Det ble blant annet spurt om det kunne bli aktuelt med skoleuniform, noe flertallet av barna viste seg å være for.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Demokratidagene feires i Skien i dag, og i dag er det barna som inntar Bystyresalen.

Spør om permisjonsregler

Ikke alle spørsmålene var like lette å svare på for ordfører og kommunalsjefer.

Blant temaene som er varslet er bruk av skoleuniform, farlige skoleveier, lærerstillinger, lekeplasser, svømmeundervisning, skolebusser, leksehjelp,

Hedda Foss Five

Ordfører Hedda Foss Five skal forsøke å besvare barnas spørsmål.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

leirskole, skolenedleggelser, politi, vedlikehold av skolebygg, bowlinganlegg, brøyting og strenge permisjonsregler.

Barnas skal også fordele penger til flere tiltak som de ønsker å prioritere. Nærmere 200 tusen kroner skal fordeles i løpet av dagen.

Møter bystyret

Et av målene med Barn- og unges kommunestyre er at barna skal erfare hvordan demokratiske prosesser foregår i kommunen. Elevene skal få gjennom denne samlingen få mulighet til å påvirke og endre eget oppvekstmiljø.

Ordfører Hedda Foss Five sier hun gleder seg til å høre hva barna er opptatt av. Hun vil åpne møtet med opprop. Etter planen skal barna synge Skienssangen, slik det gjøres i de ordinære bystyremøtene.

Etter lunsj vil barnas representanter møte bystyrerepresentantene for å diskutere sentrale temaer.

Følgende skoler er representert: Buer, Bølehøgda, Bratsbergkleiva, Gjerpen, Venstøp, Kollmyr, Stigeråsen, Lunde, Moflata, Svanvik, Åfoss, Melum, Kjørbekkhøgda, Skotfoss, Klyve, Gimsøy, Kongerød, Mæla, Menstad, Gjerpen ungdomsskole, Gulset og GKS.

Barnas bystyremøte

Barna hadde mange spørsmåle til politikerne under dagens bystyremøte.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK