Hopp til innhold

- Dette er karaktersetting

Lærere i Sandefjord som nekter å sette kryss for hvor gode eller dårlige skolebarna er, får støtte av forsker.

5. klasse ved barneskole

Forsker mener det er snikinnføring av karakterer å be lærere sette kryss for hvor gode eller dårlige elevene er. (Illustrasjonsfoto)

Striden mellom Sandefjord kommune og lærere om hvordan barneskoleelever skal evalueres har satt sinnene i kok både blant lærere, kommunen og på sosiale medier. To lærere kan miste jobben fordi de nekter å være med på det de mener er karaktersetting.

Støtter lærerne

Nå får lærerne støtte av en som forsker på elevvurderinger. Tony Burner, som også er Ap-politiker i Drammen, støtter de to lærerne og synes de gjør en god jobb.

– Forskningen viser også at man ikke bør gi karakterer til små barn. Det de gjør i Sandefjord er en type karakterinnføring etter min mening.

Putter i bås

Tony Burner

Tony Burner forsker på elevvurdering i skolen.

Det lærerne blir bedt om å gjøre, er å sette kryss ved om eleven er under, over eller på forventet nivå.

– I dette tilfellet putter man barna i båser, og det er gjort en del internasjonal forskning som viser at små barn blir demotivert av dette.

Rammer de svakeste

Burner mener det ligger et element av et slags selvoppfyllende profeti i dette, ved at elevene tenker at det er her "de hører til". Det blir lett å tro at man ikke kan forandre seg, sier han.

– Dette vil særlig ha en effekt på de svakeste elevene. Det kan også slå ut på lærernes måte å se på elevene. De kan få forsterket inntrykk av at elever ikke kan forandre seg.

Tony Burner mener at skolene i Sandefjord heller bør velge den formen for evaluering av barneskoleelever som ligger i nasjonale retningslinjer.

– Det handler om å gi gode tilbakemeldinger på hva de har gjort bra og hvordan de kan gjøre det bedre.

– Forsvarer ordrenekt

– Det er oppsiktsvekkende at en politiker fra Arbeiderpartiet forsvarer ordrenekt. Når lovlige vedtak er fattet, så forventer man at de kommunalt ansatte følger dette selv om de er uenige, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i Sandefjord.

Gleditsch har ikke noen sterke synspunkter på om dette dreier seg om karaktersetting eller ikke.

– Når det er sagt, har vi som skoleeiere rett og plikt til å få en form for rapportering på hvordan det står til i de ulike skolene i kommunen. Akkurat hvordan dette skal gjøres vil jeg ikke ha noen bastant mening om nå.

– Jeg er politiker, men det er malplassert å trekke fram det her. Nå uttaler jeg meg som forsker, sier Burner.

– En politisk beslutning må være basert på noe. Når foreldre, fagforening, lærere og forskere går imot denne beslutningen, er det lurt av kommunen å lytte i stedet for å stå fast på at dette er en ordre, mener Burner.

Skal behandles politisk

Ordføreren sier at det nå er viktig å få en god prosess fremover hvor både lærermiljø og foreldre blir tatt med på råd.

– Jeg håper at vi etter hvert kan få vedtatt en justering som de aller fleste kan stille seg bak.

Saken skal i første omgang behandles i skole- og barnehageutvalget i februar. Et endelig vedtak kan komme i mai/juni.