- De dreper for mange

- Det er nødvendig å skyte flere av dem. Det mener regionleder i Rovviltnemda.

Gaupe
Foto: Stian Holmen, Namsskogan Familiepark / NRK

Gaupejakta skal bli mer effektiv for å redusere de store tapstallene for sau i Vinje og Tokke i Telemark.

Fylkesmannen i Telemark vil sette inn større ressurser for å redusere antall gauper.

210 sau og lam er borte

Bare i ett av beitelagene har de mistet 210 sauer og lam i løpet av beitesesongen. På et møte om ekstraordinært tilsyn med sau i Seljord tirsdag kveld sa regionleder i Rovviltnemnda i Buskerud, Vestfold og Telemark, Lars Bjådal, at det finnes løsninger på problemet.

- Da må bestanden reduseres, slik at det er en bestand av gaupe og rovvilt i området som er forenelig med å ha beitende dyr. Alt tyder på at det er for mye gaupe i området, og trolig er det også bjørn der, sier han.

Vingeråsheii beitelag i Vinje har 4 medlemmer, og i vår slapp laget vel 800 dyr på beite. I flere år har de lidd store tap, og nytt av året var en forsøksordning med en person som førte tilsyn med dyra.

Etter innsankningen ble det konstatert et samlet tap på over 200 sau og lam. Det utgjør nærmere 25 % av besetningene. Hovedårsaken skal være et større antall gauper i området. Det kun er påvist et fåtall kadavre der det klart kan dokumenteres at gaupa står bak.

Yngvild Wendelbo og Lena Romtveit

F.v: leder i Vingeråsheii beitelag, Yngvild Wendelbo, og Lena Romtveit som har stått for tilsynet i beitesesongen.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

- Mer effektiv jakt

Sist vinter ble det kun felt ei gaupe i hele Vest-Telemark. Det skjedde i Kviteseid.

Saue-eierne mener jakttida i februar-mars bør utvides, men i følge regionleder for Rovviltnemnda, Lars Bjådal, er det ikke aktuelt. Bjådal mener Fylkesmannen må bidra slik at kvotejakten i Vinje blir mer effektiv.

– Jegerne må trenes bedre, og det bør hyres inn erfarne jegere fra andre områder, sa Bjådal.

- Det må være folk som er ivrige til å jakte og som frivillig gjør det, og synes det er moro, sier regionlederen i rovviltnemda. Han forstår at sauebøndene som mister sauer blir frustrerte.

- Ekstremt

Distriktssjef i Mattilsynet, Sigurd Espeland sier at i forhold til dyrevelferden er tapene i Vingeråsheii helt uakseptable.

- 210 sauer på ett lite område der det bare er sluppet 800 dyr er ekstremt mye. Hvis dette blir situasjonen framover så må vi finne løsninger, men vi har ingen gode oppskrifter, sier Espeland, som håper og tror at det vil hjelpe hvis det felles flere gauper.

- Mattilsynet er mellom barken og veden, men dersom dette fortsetter må vi vurdere å flytte de aktuelle besetningene til andre beitemarker, sa han.

På møtet ble det klart at Fylkesmannen gir 50.000 kroner til hver av kommunene Vinje og Tokke. Det skal også vurderes å forlenge prøveordningen med ekstraordinært tilsyn i beiteområdene.