Hopp til innhold

- Bryter barnekonvensjonen

Utlendingsnemda splitter familie fra Skien på grunn av mistanke om lovbrudd. - Sjokkerende behandling av folk, mener innvandrerorganisasjon.

Familien Haxihiu/Larsen

Rihan Haxhiu og Monica Larsen sammen med datteren Merita.

Foto: Lorentz Berg / NRK

- Norske utlendingsmyndigheter bryter barnekonvensjonen når de fratar barn et av foreldrene, sier Jon Ole Martinsen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

Martinsen er sjokkert over at en familiefar i Skien nå skal sendes ut av landet i fem år på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven.

Les også: Pappa får ikke bo med barna

Rammer datteren

- Vi har blitt en familie her. Det som staten gjør, gjør de ikke bare mot meg, men mot datteren og samboeren min også, sier Rihan Haxhiu.

Rihan kom til Norge fra Makedonia og har vært samboer med Monica i fire år. Sammen har de en datter på tre år.

I FNs barnekonvensjon står det blant annet:

  • Barnet skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje, unntatt når det er til barnets beste.
  • Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har rett til jevnlig kontakt med begge foreldre.

UNE mistenker

Rihan har et kortvarig, havarert ekteskap bak seg og en beskyldning om at det var et proformaekteskap. Politiet har henlagt saken, men Utlendingsnemda (UNE) mistenker han fortsatt.

Derfor krever de at han forlater familien og reiser ut av landet i fem år.

Jon Ole Martinsen

Jon Ole Martinsen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger kritiserer behandlingen familien får.

Foto: SEIF / NRK

- Det er helt utrolig at de kan gjøre noe sånt. Han har hatt et turbulent ekteskap, og nå har vi en datter som trenger faren sin, sier samboer Monica.

Har ikke bevis

Bakgrunnen for vedtaket om utvisning fra Norge i fem år, er at UDI mener Rihan giftet seg med en norsk kvinne, bare for å få opphold i landet og at de i prakisis ikke levde sammen. UNE opprettholdt denne mistanken da de behandlet klagesaken og mente det var sansynlig at ekteskapet ikke var reelt.

Jon Ole Martinsen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Seif, er forskrekket over saken.

- Vi har fulgt familien i mange år. Jeg reagerer med sjokk og vantro over behandlingen denne lille familien får. Og spesielt er vi kritiske til at det her heller ikke er noen bevis for at det har foregått et proformaekteskap.

Så langt i år opplyser UDI at nesten 50 barn er berørt av foreldres utvisningsvedtak. Det er omkring tre ganger så mange som i hele fjor.

Bryter ikke barnekonvensjonen

Selv om utvisningen betyr at Rihan må reise fra samboeren og den snart tre år gamle dattera si, skriver UNE i sin behandling av saken at utvisningen ikke anses av norske myndigheter som noen straff. Nemda skriver også at de mener utvisningen ikke vil være et uforholdsmessig tiltak overfor klageren selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

UNE har også vurdert om utvisningen kan være i strid med FNs barnekonvensjon, men har kommet til at den ikke er det. I sitt brev, skriver UNE:

UNE viser også til at klagerens datter er to og et halvt år gammel og er i en tilpassingsdyktig alder. Hun vil således ikke bli rammet på samme måte som eldre barn som har en mer langvarig og etablert relasjon med sine foreldre.

UNEs klagevedtak

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Dag Terje Andersen sier at regjeringen ikke vil stramme inn på utvisningspraksisen med det første.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Skal ikke stramme inn

Arbeids og inkluderingsminster Dag Terje Andersen sier dette om saken.

- Jeg har ikke lov til å gå inn og uttale meg om begrunnelsen for vedtak i enkeltsaker, men jeg vil på generelt grunnlag understreke at det er opp til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda å foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak.

- Regjeringen har ikke gitt noen føringer om å stramme inn på utvisningspraksisen, sier ministeren.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gjørmehav etter flom på Åsgrav camping i Bø.

Opphever sperringer etter flom