Arkivhyller på Vestfoldarkivet

Det er mange meter med arkivhyller på Vestfoldarkivet.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

3821 hyllemeter med historie

SANDEFJORD (NRK): På et industriområde i Sandefjord ligger Vestfoldmuseenes arkiver.

Vestfoldarkivet samler historien vår. Bak et høyt gjerde på industriområdet i Sandefjord, ligger bygningen der sju ansatte jobber med å samle arkiver fra kommuner, bedrifter og privatpersoner.

I løpet av høsten skal NRK Vestfold i samarbeid med Vestfoldarkivet vise frem noen av disse skattene.

Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør Vestfoldarkivet

Karianne Schmidt Vindenes ønsker at så mange som mulig skal ta Vestfoldarkivet i bruk.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

– Vi vet jo hvor mye spennende som er her og syns det er gøy når det blir brukt. Da blir verdien av arkivet realisert, sier avdelingsdirektør Karianne Schmidt Vindenes.

Tusenvis av bilder, dagbøker og brev er lagret, sammen med saksdokumenter, møtereferater og resultatlister.

– Vi har mange forskjellige private arkiver – fra bedrifter som SABA og Hydro, men også fra en liten landhandler fra Andebu. Vi har arkiver etter organisasjoner som losjeforeninger, idrettslag, interesseorganisasjoner, politiske partier og vi har private dagbøker og brev, forteller Schmidt Vindenes.

Får stadig nye arkiver

Det er mye detaljer i arkivene, som for eksempel fagbrev, og bedrifters oversikt over ansatte og hva de har tjent.

– Og vi har en mengde historiske bilder. Fra ribbing av høner på husmorskolen, til skoproduksjon fra Sandefjord skofabrikk og turbilder fra både enkeltpersoner og organisasjoner, forteller Schmidt Vindenes.

Almanakken til Lilian Franklin Bull

I arkivet finnes også mange av brevene og almanakkene til Lilian Franklin Bull fra Larvik. I denne lille røde fra 1914. skriver hun 29. juli – «Græsselig mord av Østerriges tronfølgepar. Grufuldt.» Også flere andre steder i almanakken kan man lese hennes kommentarer til utviklingen av krigen.

Foto: Heidi Meen, Vestfoldarkivet

Arkivet leverer statistikk hvert år, og pr. 31.12.2014 var 3821 hyllemeter fylt med historie, og mer skal det bli. Magasinet der arkivene oppbevares, holder en jevn temperatur på rundt 15 grader, og fuktigheten i rommet blir også nøye overvåket.

– Det er mye arbeid i å gjøre et arkiv tilgjengelig. Når vi får det inn må vi først rengjøre det, så må det sorteres, vi må fjerne metall og plast, legge materiale i riktig emballasje, registrere arkivet i systemet vår og samtidig passe på å legge inn eventuelle dokumenter som skal være unntatt offentlighet. Så skal arkivet plasseres i magasinet og publiseres til arkivportalen. En generell regel er at hver ansatt ordner en hyllemeter arkiv per dag, sier avdelingsdirektøren.

Den aller første utgaven av Vestfold Arbeiderblad

Dette er den aller første utgaven av Vestfold Arbeiderblad, fra 1909. I Vestfoldarkivet finner du alle utgavene opp til 1950.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Og når den jobben er gjort, så er arkivet tilgjengelig for absolutt alle. Offentlighetsloven gir alle innbyggere rett til innsyn i det offentliges dokumenter, og det gjelder også det som er innlevert til arkivet.

– Arkivet er tilgjengelig for alle, det samme gjelder innleveringer. Vestfoldarkivet tar imot fra bedrifter, organisasjoner og fra privatpersoner. Mistenker du at du har noe som bør tas vare på for ettertiden, ta kontakt med oss, sier Schmidt Vindenes.

– Viktig i et demokrati

Enkelte arkiv eller deler av arkiv kan være unntatt offentlighet, ofte fordi det inneholder sensitiv informasjon om enkeltpersoner. Dette passer de ansatte i arkivet godt på.

– Men alle har rett på innsyn i opplysninger om seg selv, og vi gir innsyn i for eksempel barnevernsmapper fra fylkesbarnevernet.

Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør Vestfoldarkivet

Karianne Schmidt Vindenes på leting etter skatter i en av de mange arkivhyllene i magasinet.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Schmidt Vindenes mener at arkivet er viktig i et demokratisk samfunn. Det skal være allmenn tilgang til det offentlige. Det gir et vern mot korrupsjon og gir en åpenhet i forvaltningen, mener hun.

– I Vestfold er det viktig at vi har en arkivinstitusjon som kan være i dialog med lokalmiljøer, for å bevare mest mulig, og for å gjøre materiale tilgjengelig. Gjennom samarbeid, med både museer, historikere og andre kan vi bidra til økt kunnskap om Vestfolds historie, sier Schmidt Vindenes.

Bjørnar Bø, Vestfoldarkivet

Bjørnar Bø er arkivar i Vestfoldarkivet, her i sorteringsrommet, der arkivmateriale som kommer inn blir sortert, rengjort og klargjort for magasinet.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Vestfoldarkivet er en del av Vestfoldmuseene.