Har landet milliardkontrakt med Statoil

De mange permitterte får begynne å jobbe igjen.

Wood Group Mustang hovedkontor i Sandefjord.

MILLIARDKONTRAKT: Wood Group Mustang har landet en kontrakt med Statoil på 3,6 milliarder kroner. Bedriftens hovekontor ligger på Fokserød i Sandefjord.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Statoil har nå tildelt fire selskaper vedlikeholds- og modifikasjonsavtaler for til sammen
24 milliarder kroner.

Avtalene gjelder selskapets installasjoner på norsk sokkel og til landanleggene Sture, Kollsnes Kårstø og Melkeøya, opplyser Statoil i en pressemelding.

Det er de såkalte hovedleverandøravtalene som beløper seg til 24 milliarder kroner.

Selskapene som er tildelt disse avtalene er Aibel AS, Apply Sørco AS, Reinertsen AS og Wood Group Mustang Norway AS.

Sistnevnte med hovedkontor på Fokserød i Sandefjord, hvor jubelen stod i taket tirsdag.

Otto Søberg

GLAD: Otto Søberg forteller at kontrakten betyr mye for dem. (arkivbilde)

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Stemningen på kontoret er nesten ikke til å beskrive – den står rett og slett i taket, sier direktør Otto Søberg til NRK.

De har landet en kontrakt på 3,6 av de 24 milliarder kronene.

Fra 40 permitterte til nyansettelser

Kontrakten innebærer å drive vedlikehold og modifisering av Statoils installasjoner på norsk sokkel.

– Vi har vunnet en vedlikeholds- og modifikasjonskontrakt – en rammekontrakt vi ikke har hatt før. Dette betyr at vi kommer til å ha 250–350 mennesker i aktivitet rundt de kontraktene i årene fremover. Dette er en seksårskontrakt, så det betyr mye for oss, sier Søberg.

Selskapet har tidvis vært oppe i 200 permitterte, men akkurat nå er det rundt 40.

– Når denne kontrakten går i gang mot slutten av kvartalet, regner jeg med at vi for det første har alle ute av permisjon, og for det andre at vi har startet ansettelse av et betydelig antall mennesker både i Bergen og Stavanger, direktør Otto Søberg.

Kontrakten får også en betydning for hovedkontoret i Sandefjord.

– Det er her disse prosjektene vil drives fra.