Vil starte private ungdomsskoler flere steder i landet

– Vi skal ikke være en trussel mot den offentlige skolen, sier skolesjefen.

Inngangspartiet til Wang Ung Tønsberg.

UTVIDER: Wang Ung ønsker å etablere seg i Sandefjord. Søknadsfristen går ut 1. februar, og søknaden ligger nå inne til behandling hos Utdanningsdirektoratet.

Foto: Wang Ung Tønsberg

Den private idrettsungdomsskolen Wang Ung ble etablert i Tønsberg høsten 2015 og i Oslo høsten 2016. Nå utvider de.

Wang Ung har nylig søkt om å få starte opp i Sandefjord. Hvis de får ja, satser de på oppstart høsten 2018 for 190 elever.

Men allerede til høsten kan den private ungdomsskolen være i full gang i flere andre kommuner.

Kommunene de har søkt om å etablere seg i, har allerede et idrettstilbud på videregående skole-nivå. Tanken bak å etablere en ungdomsskole er å sørge for et seksårig tilbud til elevene.

Lokal motstand

Jon Isebakke i mørkeblå t-skjorte.

INGEN FLERE PLANER: Ifølge Jon Isebakke har ikke Wang Ung planer om å søke seg til flere kommuner enn de allerede har fått godkjenning for.

Foto: Wang Ung

Tidligere har Utdanningsdirektoratet sagt ja til å starte opp i Hamar, Stavanger, Sandnes, Fredrikstad, Lørenskog og på Romerike. I Stavanger og Sandnes har imidlertid kommunene påklagd godkjennelsesvedtaket.

– Målsettingen er å starte opp de skolene vi har fått godkjent til høsten. Vi jobber nå for å få på plass skolelokaler, sier Jon Isebakke.

Han er ungdomsskolesjef i Wang, samt daglig leder for Wang Ung i Romerike og Lørenskog.

Flere steder har det vært lokal motstand. Flere politikere mener private skoler går utover den offentlige skolen, og skaper større sosiale forskjeller.

– Hva tenker du om motstanden?

– Det er ulike oppfatninger om private skoler og det har vi full respekt for. Vi opplever at støtten og uttrykket for behov for et idrettstilbud er mye større enn motstanden, sier Isebakke og fortsetter:

– Vi ønsker å være tydelige på at vi ikke skal være en trussel i forhold til den offentlige skolen, som vi er opptatt av at skal være veldig bra. Wang er et supplement til en god, offentlig skole, og vi ønsker å samarbeide.

Ser sin sjanse nå

Toppidrettssjef Geir Erlandsen ved Wang Ung i Tønsberg legger ikke skjul på at et eventuelt regjeringsskifte til høsten er en viktig grunn til at de søker om å utvide tilbudet med flere skoler nå.

– Norges toppidrettsgymnas startet for vel 10 år siden, og siden den gang har det ikke vært mulig å starte idrettsungdomsskoler på lik linje med det som er nå. Nå kan man gjøre det, og derfor ser vi muligheten nå.