Vurderer sammenslåing av tre fylker

Telemark og Vestfold fylkeskommuner ser på mulighetene for å slå seg sammen, og holder døra åpen for Buskerud.

Buskerud, Telemark og Vestfold
Foto: NRK

Dette skjer som følge av stortingsmeldingen som kom i våres, hvor nabofylker blir bedt om å snakke sammen.

Fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Fylkesordfører i Vestfold, Per Eivind Johansen (H), er positiv til å danne større regioner, som får flere og større oppgaver.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Fylkesordfører i Vestfold, Per Eivind Johansen (H), forteller at det er naturlig å snakke med både Telemark og Buskerud.

– Foreløpig er det bare Telemark som har gitt et klart ja på spørsmålet om de ønsker en utredning med tanke på en sammenslåing i fremtiden, forteller Johansen.

Buskerud ønsker å utrede flere alternativer, også mot fylkene nord for seg.

Telemark allerede vedtatt utredning

Telemark fylkeskommune vedtok før sommeren at de ønsker å utrede muligheten for et tettere samarbeid og en mulig sammenslåing med Vestfold.

Politikerne i Vestfold tar stilling til samme spørsmål i begynnelsen av september.

Fylkesordfører Morten Eriksrød

Fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød (H), sier de ikke er fremmede for å slå seg sammen med Telemark og Vestfold.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

I rådmannens innstilling til politikerne stå det også at Buskerud kan tre inn i samarbeidet på et senere tidspunkt dersom det er ønskelig fra deres side.

– Da Telemark og Vestfold begynte å snakke sammen om dette var ikke vi kommet like langt i prosessen, derfor valgte vi å se an litt, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød (H).

Nå har de sett nærmere på saken, og rådmannen har innstilt på å utrede muligheter for samarbeid med Akershus og Østfold på den ene siden og Vestfold og Telemark på den andre siden. Også Oppland har vært et alternativ for Buskerud.

Ingen store forskjeller for innbyggerne

Johansen mener de kan være tjent med å bli en større region. Det blir større miljøer og blant annet næringsliv vil gå på tvers av de nåværende fylkesgrensene.

Hvordan vil innbyggerne merke det dersom det blir en sammenslåing?

– De vil forhåpentligvis merke det på kollektivtilbudet og skoletilbudet, som da vil gå mer på tvers av fylkesgrensene. Men utover det vil nok tjenestene fremstå ganske like som de er i dag, sier Johansen.

Saken skal behandles i fylkesutvalget i Vestfold 3. september, og i fylkestinget den 10. september. Dersom politikerne vedtar en utredning vil den trolig være klar rett før jul.