NRK Meny
Normal

Vurderer melkebiler som går på kugass

Snart kan kua stå for både innholdet og drivstoffet til bilene som henter melk.

Kyr i fjøs

MYE GASS: Når man spiser må man også lette på trykket. Ei ku produserer store mengder husdyrgjødsel.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Fredag var representanter fra Tine på besøk hos bønder i Stokke i Vestfold som produserer biogass.

– Dette er veldig interessant. Melkebøndene våre produserer mye husdyrgjødsel som er en viktig kilde til biogassproduksjon, sier fagsjef hos Tine, Harald Volden, som bekrefter at de vurderer å bruke biogass som drivstoff for bilene som henter melk.

Mye gass fra ei ku

Bonde Kari Lise Breivik og daglig leder for Greve Biogass, Ivar Sørby

BIOGASSPRODUSENTER: Bonde Kari Lise Breivik og daglig leder for Greve Biogass, Ivar Sørby.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Ifølge biogassprodusenter produserer ei ku nok husdyrgjødsel som kan omgjøres til biogass på ett år, til at en familie kan få dekket et drivstoff-kjøreforbruk på inntil 10.000 kilometer.

– Det er virkelig hovedfaktoren. I gjødselen som kyrne mine produserer, er det mye metan som kan hentes ut. Når du blander det med matavfall får du en dobbel gevinst. Da er du med på å redusere klimautslippet, både på gården min og i transportsektoren, sier bonde på Melsom gård, Kari Lise Breivik.

Alt handler om et naturlig kretsløp. Kua gir gass og og melk, og bonden får biogjødsel tilbake.

Blandes med matavfall

Assisterende daglig leder i Greve Biogass, Ivar Sørby, forklarer hvordan biogjødsel blir til.

– Gjødselen losses av i en tank. Så går den inn i anlegget og blir blandet med matavfall. Gassen blir produsert i to store tanker. Så blir gassen renset til drivstoffkvalitet, og så havner biogjødselen i noen tanker som vi kjører ut igjen til bøndene.