Normal

Vurderer å donere Bibalo-boligen

Vil gi andre kunstnere et sted å jobbe.

Boligen til Bibalo i Larvik.

Bibalos bolig i Larvik. Bildet er hentet fra NRKs portrett av den italiensk-norske komponisten, Antonio Bibalo, «Nino» i 1971.

Foto: NRK

Det er kunstner Grete Lis Bibalo, enke av komponist og æresborger av Larvik, Antonio Bibalo, som nå vurderer å gi bort deres felles hus som kunstnerbolig.

I et brev til Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune ytrer Bibalo et ønske om å gjøre eiendommen til et såkalt «Artist in residence», et oppholdssted der blant annet kunstnere, kuratorer, akademikere kan arbeide, etter hennes død.

Tanken oppsto etter Antonio Bibalos bortgang i 2008.

– Viktig og naturlig

Fylkeskommunen er i utgangspunktet positive.

– Initiativet er veldig positivt og veldig fint, sier kulturdirektør Arild Moen og fortsetter:

– Jeg syns det hadde vært viktig og naturlig at Larvik kommune hadde vært dem som hadde tatt styringa på det, og bestemt hvem som skulle bruke det til hvilken tid. Gjerne i dialog med oss, men det må ligge et kommunalt engasjement og eierskap bak dette.

Bibalos visjon

Ordfører i Larvik, Rune Høiseth, synes også det er en god idé, men sier at tilbudet må vurderes nøye før kommunen kan ta et standpunkt.

– Jeg tror en skal være forsiktig med å ta imot testamentariske gaver av den størrelsen her, men det fortjener i alle fall en god og grundig vurdering. Bibalo var vår æresborger, og det er noe med det han stod for og det å kunne være med å legge til rette for nye kunstnere også.

I brevet heter det at det er ønskelig å testamentere boligen til et offentlig organ eller stiftelse som er villig til å drifte boligen i tråd med Bibalos visjon. Men verken Grete Lis Bibalo eller hennes advokat Alexander Hesselberg ønsker å la seg intervjue om saken.

Hesselberg sier imidlertid i en kort kommentar at Bibalo ikke har tatt noen endelig beslutning om donasjon.

Rune Høiseth sier Larvik kommune er i ferd med å gjøre nødvendige vurderinger.

– Det som skal til er å gi oss den oversikten og tryggheten for å kunne gå inn i den type avtaler. Det har også en økonomisk side, i tillegg til det kunstneriske. Vi gjør de vurderingene nå.

  • Se portrettet av Antonio Bibalo, «Nino», her