Vurderer å detonere bomben til sjøs

Forsvaret skal vurdere om bomben på Vallø kan flyttes eller om den må destrueres på stedet. Totalt er 223 personer evakuerte.

Mulig flybombe funnet på Vallø

MULIG FLYBOMBE: Eksperter fra Forsvaret er på vei til Vallø for å finne ut hva dette egentlig er.

Foto: Politiet

Klokken 12.41 fredag ettermiddag fikk politiet melding om at en gjenstand som kan være en bombe er funnet på Vallø utenfor Tønsberg.

Politiet antar det er en bombe fra andre verdenskrig der Vallø og deler av Bogen ble lagt i grus etter bombing.

Politiet har evakuert hele halvøya, og opprettholder evakueringen fram til eksperter fra Forsvaret har funnet ut hva gjenstanden er. En restaurant må avlyse et minnesamvær.

Klokken 17.00 melder Avinor at det er lagt ned flyforbud over halvøya av sikkerhetshensyn.

Politiet har satt opp en sikkerhetssone på 1000 meter og anmoder også all båttrafikk i området om å holde seg minimum halvannen nautiske mil unna.

– Vurderer faren

Litt etter klokka 18 kom Forvarets bombeeksperter og gikk i gang med å undersøke den mulige bomben.

– De skal både verifisere hva som er funnet, og eventuelt håndtere det dersom det er eksplosiver, sier major Brynjar Stordal, som er pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarterhan til NRK.

Forsvaret har sett bilde av bomben, og regner det som sannsynlig at det er en flybombe.

– Vi skal sjekke om den er mulig å flytte bort til et sted der det er mer høvelig å destruere den. Hvis ikke må den destrueres der den er funnet, sier Stordal.

Stordal sier han ikke kan gå mer i detalj om hva Forsvaret skal gjøre.

– Dersom de må destruere gjenstanden der den er, vil det bli varslet av politiet på forhånd slik at folk vet om det dersom det blir et smell, sier han.

Politiet: – Går fra dør til dør

Frank Gran

FØLGER SITUASJONEN: Ordenssjef Frank Gran vet ikke helt når

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Ordenssjef for politiet i Vestfold sier det viktigste er å ta vare på folks sikkerhet.

– Politiet har gått fra dør til dør og samtidig sjekket båthavna for å forsikre oss om at det ikke er folk innenfor sikkerhetssonen. I tillegg ønsker vi at alle mennesker med direkte syn mot bomben, oppholder seg i deler av huset som ikke er rettet mot bomben. Det kan komme en trykkbølge fra den, sier Gran.

Vel 223 personer er bosatt på Vallø og alle beboere er evakuert etter bombefunnet. Om lag 125 bygninger er innenfor evakuert område.

Hvis de evakuerte ikke kan komme hjem i kveld, sørger Tønsberg kommune for at de kan overnate på hotell.