NRK Meny
Normal

– Dette gjør vitnene tryggere

TØNSBERG (NRK): Å bli innkalt som vitne i en rettssak kan for mange føles utrygt og kanskje også skremmende. Fra 1. november får alle som skal vitne i Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett tilbud om vitnestøtte.

Tønsberg tingrett

FØRSTE I VESTFOLD: Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett blir de første domstolene i Vestfold som tilbyr vitnestøtte.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

En vitnestøtte gir de som skal vitne medmenneskelige støtte og hjelper til med å forklare hva som skal skje inne i rettssalen.

– Denne personen har ikke lov å diskutere sak med vitnet, men skal være der som en støtte for å gjøre situasjonen trygg for vitnet, forteller Per Annar Holm, leder for Tønsberg Røde Kors.

Hilser ordningen velkommen

Sorenskriver Dag Carlstedt i Tønsberg tingrett har i mange år jobbet for å få ordningen til Tønsberg. I august ble det endelig undertegnet en avtale med Tønsberg Røde Kors etter at de hadde tatt initiativet.

– Mange vitner har aldri vært i en rettssal før, noe som kan føre til utrygghet. Erfaringer fra andre domstoler som tilbyr vitnestøtte viser at tryggere vitner gir bedre forklaringer og husker mer. Dette igjen øker rettssikkerheten også for fornærmede og parter i sivile saker, sier sorenskriver i Tønsberg tingrett, Dag Carlstedt.

Carlstedt forteller at vitnestøtte tilbys i alle saker, men kanskje er mest aktuelt i alvorlige voldssaker eller i sedelighetssaker.

Vitnestøtteordning

EGET ROM: Dette rommet skal innen 1. november omgjøres til et vitnestøtterom. Her kan vitne trekke seg tilbake både før, under og etter rettssaken sammen med sin vitnestøtte.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Skal kurses

Tønsberg blir første tingrett i Vestfold med tilbud om vitnestøtte. Fordi Agder lagmannsrett ligger i samme lokalet blir de også en del av ordningen, selv om det ellers i landet kun stort sett er tingrettene som tilbyr dette.

Nå starter tingretten og Røde Kors arbeidet med å finne de frivillige som ønsker å være vitnestøtter. Av erfaring fra andre steder i landet er en gruppe på 12–15 personer nok for å dekke behovet i Tønsberg.

– Foreløpig har vi en 4–5 navn på blokka som er interessert, men etter rekrutteringsprosessen nå i september velger vi ut de personene som er best egnet, sier leder i Tønsberg Røde Kors, Per Annar Holm.

De som velges ut blir kurset både i hvordan rettssystemet er bygd opp, og de får en grunnleggende innføring i Røde Kors sine prinsipper og arbeid.

Fredag 28. august har Røde Kors en stand på Farmandstorget hvor det er mulig å høre mer om vitnestøtteordningen.