Vinningskriminelle går over til å innføre narkotika

– Flere personer fra Øst-Europa som tidligere har blitt tatt for å stjele i Norge, har gått over til å innføre narkotika. Det gjelder særlig folk fra Litauen, mener politiet.

Politistasjon

Flere personer fra Øst-Europa som tidligere har blitt tatt for å stjele i Norge, har gått over til å innføre narkotika. Denne trenden ser politiet over hele landet. Her fra politistasjonen i Tønsberg.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

– Dette er en trend politiet ser over hele landet, sier Kjell Johan Abrahamsen, leder for kriminalseksjonen i Vestfold politidistrikt.

Ifølge Abrahamsen blir mye amfetamin forsøkt innført til Vestfold av litauere.

– Jeg har ikke noen eksakte tall, men vi mener like fullt at denne tendensen er såpass tydelig at den er verdt å merke seg.

– Betyr det at de som tidligere stjal har sluttet med dette, og at de først og fremst innfører narkotika nå?

– Nei, vi har fortsatt veldig aktive mobile vinningskriminelle i Norge. De må vi fortsette å fokusere på. Det er imidlertid ingen tvil om at veldig mange av dem som tidligere var godt kjente som mobile vinningskriminelle, både i Norge og Europa, nå har skiftet over til narkotikavirksomhet.

Les også:

Styrt av store apparater i hjemlandene

Abrahamsen var tidligere leder for operasjon «grenseløs», som prøver å ta tyver som kommer til Norge for å stjele. Kriminalseksjonen i Vestfold politidistrikt jobber med å avsløre utenlandske og norske tyver og organisert kriminalitet.

– Personer fra Øst-Europa som har blitt pågrepet for tyverier i Norge, fortsetter å begå kriminalitet her. På Østlandet går særlig litauere over fra å stjele til å innføre amfetamin og noe cannabis, sier han.

Abrahamsen understreker at dette dreier seg om rasjonelle aktører.

Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen

Kjell Johan Abrahamsen, leder for kriminalseksjonen i Vestfold politidistrikt.

Foto: Hege Therese Holtung/NRK

– Og det tror jeg vi må ha helt klart for oss. De er veldig ofte styrt av et stort apparat i hjemlandet. Det er ingen tvil om at disse menneskene på mange måter ser på Europa som ett stort kriminelt geografisk nedslagsfelt, sier han, og legger til:

– De slår til der det er mest å tjene og risikoen er lavest. Det er slike faktorer som påvirker kriminalitetsbildet, og som vi må prøve å gjøre noe med.

Les også:

Fører inn opp til 20 kilo amfetamin

Ifølge Abrahamsen kan mengden amfetamin som blir forsøkt innført variere fra noen kilo til over 20.

Han vet ikke årsaken til at mange fra nettopp Litauen prøver å føre inn narkotika til Vestfold.

– Men kanskje er grunnen at det bor mange litauere i Vestfold, selv om de fleste av disse holder seg unna kriminalitet. Det vi i noen tilfeller har sett, er at de som er her, blir et slags lokalt tilknytningspunkt – kall det brohoder – for kriminelle som også kommer hit.

Tidligere straffedømte

De som pågripes for innføring av narkotika i Norge, har ofte begått tyverier og vært i befatning med narkotika og annen kriminalitet tidligere.

De har gjerne gjort straffbare forhold både i hjemlandet og andre land.

– Dette er veldig ofte kriminelle aktører som er godt kjente i Europa. Den organiserte kriminaliteten fra Litauen dreier seg til stor grad om svært godt organiserte miljøer med høy indre justis. De er ikke fremmede for voldsbruk, og det er ganske skremmende, sier Abrahamsen.

Han mener likevel ikke dette påvirker politiets arbeid i noen særlig grad.

– Vi er vant til å håndtere disse lovbryterne fordi vi har jobbet mot disse miljøene i flere år. Dessuten har vi et veldig godt samarbeid med lokalt politi i blant annet Litauen, Polen og Romania. Dette samarbeidet tror jeg vi må bli enda flinkere på i framtida.