Ville ikke gi fra seg festivalbåndet – ble voldelig

Mannen sparket og spyttet på politibetjenten så mange ganger at spyttemaska måtte på.

stavernfestivalen

En mann i 20-årene ble i Larvik tingrett dømt til 30 dagers fengsel for å ha utøvd vold mot en politimann.

Foto: John-Andrè Samuelsen / NRK

Det var i Larvik tingrett et en 25 år gammel mann fra Kvelde ble dømt til 30 dagers fengsel for å ha utøvd vold mot en politimann.

Under Stavernfestivalen i Larvik i sommer, sparket han en politibetjent i leggen, spyttet han på halsen og forsøkte gjentatte ganger å skalle mot ham i forbindelse med at han skulle innbringes til sentralarresten på grunn av ordensforstyrrelse.

Ville beholde festivalbåndet

25-åringen fikk gratisbillett til Stavernfestivalen etter at han sammen med noen kollegaer hadde satt opp stillaser på festivalområdet.

Under selve festivalen, ble han på et tidspunkt oppfattet som overstadig beruset og ble derfor ført ut av vekterne. Det gikk fint helt til vekterne skulle ta festivalbåndet fra ham slik at han ikke skulle gå inn igjen, da slo tiltalte seg vrang.

Episoden skjedde for det meste ved utgangen, men også i politibilen. På grunn av spyttingen ble han påsatt spyttemaske, men selv da fortsatte han, beskrives det i dommen.

Husker ingenting

Mannen husker at det ble styr og at han ble kastet i bakken av tre vektere og holdt nede til politiet kom, men han husker ikke at politiet kom. Det neste han husker er at han våknet neste dag i arresten.

I retten erkjente den tiltalte straffeskyld. I tillegg ba han om unnskyldning overfor den tjenestemannen som ble utsatt og ga uttrykk for at han skammer seg over sine handlinger.

Fikk strengere straff

Aktor ba om samfunnsstraff i 28 timer med en gjennomføringstid på 90 dager, men retten vurderte straffen strengere.

I dommen står det at det er spesielt viktig at det reageres strengt mot vold mot politi og vektere:

«Det er spesielt viktig at det reageres strengt mot vold mot politi – og også vektere – i forbindelse med slike store sammenkomster som festivaler er, slik at politi får den respekt som er nødvendig for å kunne gjøre jobben sin.»

Retten er etter en samlet vurdering av saken kommet til at straffen skal settes til fengsel i 30 dager.