NRK Meny
Normal

Uenige om barnetrygden bør vrakes

Dagens barnetrygd bør erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning, mener stortingsrepresentant Kristin Vinje (H). Det er lokale politikere både enig og uenige i.

Barnetrygd illustrasjon

LANG TRADISJON: Barnetrygden har bestått i Norge i snart 70 år, men det har vært flere forslag om endringer i den opp gjennom årene. Nå ønsker deler av Høyre å fjerde den.

Foto: ILLUSTRASJON: KUZMA/COLOURBOX.COM

Stortingsrepresentant Kristin Vinje fra Høyre mener at tidlig innsats må til hvis skolen skal lykkes med å gi elevene like muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi.

Dette er hovedårsaken til at Vinje vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning. Lene Westgaard-Halle fra Vestfold Høyre ser mange positive sider ved forslaget.

– Barnehage og SFO, ved siden av skole, er de viktigste delene av norske barns opplæringstilbud. I dag er skolen gratis, og da mener jeg det er naturlig også med gratis SFO og barnehage. For å få til det bør barnetrygden fjernes, sier hun.

Anders Tyvand, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti (KrF), mener det er en dårlig idé.

– Hvis folketrygden fjernes, og staten legger de frigitte pengene fra dette inn i et barnehage og SFO, blir det helt feil. Da vil tilgangen til disse pengene avhenge av at familier velger å benytte seg av disse tilbudene, sier han.

Ønsker barnefradrag i skatten

Både Tyvand og Westgaard-Halle vil at barnefamilier skal ha gode økonomiske vilkår og valgfrihet til å organisere hverdagen som de ønsker.

– Men jeg er helt enig i at det er viktig med såpass rimelig barnehage og SFO at økonomi ikke hindrer folk i å benytte seg av dette. Vi vil gi barnefamiliene romsligere økonomi ved å beholde trygden etter dagens modell, og samtidig innføre et barnefradrag i skatten på 5000 kroner. De som ikke har nok inntekt til å dra nytte av en slik skattefordel, vil få dette utbetalt, sier Tyvand.

Han mener at å utvide ordningen med gratis kjernetid for lavinntektsfamilie også kan bidra til å få flere norske barn i barnehage.

Vil dekke gratis barnehage og SFO

Kristin Vinje

VIL FJERNE: Kristin Vinje, stortingsrepresentant i Høyre.

Foto: Høyre

Westgaard-Halle peker på at det er store sosiale forskjeller i dagens samfunn, og at barnehagen er for dyr for mange småbarnsforeldre.

Barnetrygd-utbetalinger koster staten årlig 15,2 milliarder kroner. Foreldrebetalingen for SFO og barnehage utgjør cirka ti milliarder.

– Summen som frigis hvis barnetrygden fjernes vil dekke gratis barnehage og SFO. De fire- fem milliardene til overs bør gå til innretninger som treffer mer målrettet enn barnetrygden. Nå får alle, uavhengig av inntekt, barnetrygd. Det er ikke en optimal ordning, mener Westgaard-Halle.

– Tapt velferdsgode etter SFO-alder

Tyvand peker på at barnetrygden gjelder til barnet er 18 år, og at familier må klare seg uten stønad når barnet er over SFO-alder hvis trygden fjernes. Det mener han er lite gunstig for familiene.

– Mange vil kunne leve med et frafall av barnetrygd etter SFO-alder fordi den gjennomsnittlige lønna i Norge stiger med alder, mener Westgaard-Halle.

– Den statistikken er en mager strøst for lavinntektsfamilier som har behov for denne stønaden også etter at barnet er ferdig med SFO-tida, skyter Tyvand inn.