Vil utvide skjenketidene i Horten

Horten kan få et mer attraktivt uteliv dersom skjenketiden utvides, mener Arbeiderpartiet. Et populistisk tiltak, mener KrF.

Øl

MER: Arbeiderpartiet vil ha vil handelsstanden bedre premisser ved å åpne kranene lenger.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Dette skal være ett av flere tiltak for å øke byens attraksjonsverdi, skriver avisa Gjengangeren i dag.

Målet er å beholde Hortensfolk i byen fremfor at de flykter til Tønsberg.

– Handelsstanden sier vi ikke har de mest konkurransedyktige skjenketidene på sommeren, sier Maria Aasen-Svendsrud, fra Horten Arbeiderparti og leder av Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial.

– Økt tilgang betyr økt forbruk og øker volden, og avhengighet og det som følger med det, sier, Zvonimir Vojtulek KrFs representant i kommunestyret i Horten.

Han mener det er andre måter å trekke til seg folk på.

HØR DEBATTEN MELLOM DE TO FRA VESTFOLDSENDINGA HER:

Maria Aasen-Svendsrud og Zvonimir Vojtulek

Zvonimir Vojtulek og Maria Aasen-Svendsrud.

Foto: Fredrik Hansen / NRK