Vil utsette kommunevalget

Fylkesmannen vil utrede muligheten for å utsette kommunevalget for kommunene i Vestfold som har planer om sammenslåing. – Udemokratisk, mener Lardal Venstre.

Erling Lae
Foto: Josefsen, Jon-Michael / NTB scanpix

Fylksesmannen i Vestfold, Erling Lae, har nå sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som han mener bør se på saken.

– De sittende kommunestyrene bør få tid til å sluttføre prosessen med å slå sammen kommunene før det avholdes nytt kommunevalg, sier Lae.

– Det haster med å få utredet det prinsipielle i dette fordi mange partier nå snart vil starte på nominasjonsprosessen, sier Lae.

Aktuelle kommuner i Vestfold er Stokke, Sandefjord, Andebu, Lardal og Larvik.

– Flere kommuner har tatt kontakt med oss og bedt oss om å utrede dette, sier Lae.

Vi tror det er viktig med smidighet i kommunereformen. Motivasjon og engasjement kan svekkes dersom kommunene opplever for krevende terskler på veien, heter det i brevet fra Lae.

Udemokratisk

Magdalena Lindtvedt i Lardal Venstre reagerer kraftig på brevet fra fylkesmannen og har ingen forståelse for argumentasjonen om å utsette valget.

– Førstkommende valg er jo nettopp et valg hvor folk kan få si sin mening om kommunesammenslåingen. Udemokratisk, sier Lindtvedt.

– Har fylkesmannen tatt feil av 1. august og 1. april, spør hun.

Hun mener det er et demokratisk problem at fylkesmannen på denne måten blander seg inn i lokaldemokratiet.

– Det er kommunene som skal bestemme hvordan denne prosessen bør være, ikke fylkesmannen, sier Lindtvedt.

– Vi har også god tid og trenger ikke å skynde oss. Vi skal spørre folk i valg om hva de mener, om det er et godt forslag eller ikke. Det kan ta ett år, det kan ta ti år. Vi har god tid og ønsker ikke en slik innblanding fra fylkesmannen, sier hun.