Vil utrede datasenter på Barkåker

Politikerne i bystyret i Tønsberg vedtok i kveld å utrede et datalagringssenter på Tveiten på Barkåker og på Ødegården, på andre siden av E18. Det har kommet store protester fra innbyggerne på Barkåker som mener datalagringssenteret vil gjøre store inngrep i naturen på Tveiten. Det er nærheten til Tveten Trafostasjon som gjør området aktuelt.