Vil utdanne 90 dykkere

Redningsselskapet ønsker å videreutdanne opp mot 90 dykkere til redningsoppdrag langs hele kysten. Justisminister Anders Anundsen forstår behovet.

Redning

TILLEGGSUTDANNING: Redningsselskapet ønsker å utdanne dykkerne sine.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Det er denne lille tilleggsutdannelsen som brannvesenet krever for å få status som redningsdykker vi nå vil ta initiativ til, forteller generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, er med ut i RS «Stormbull» fra stasjonen til Redningselskapet i Stavern. Han er invitert med for å høre om de mange kommunene i landet som ikke har tilgang på dykkerberedskap når ulykker skjer. Dette vil Lind gjøre noe med, og ønsker å videreutdanne dykkerne som jobber hos dem.

Behov

Lind forteller at de har sagt til regjeringen at Redningsselskapet ønsker å bidra slik at Norge får bedre beredskap og flere redningsdykkere langs kysten. Men hvem som skal betale for utdanningen er fortsatt litt usikkert.

– Det må vi diskutere fremover, noen må jo være villige til det, legger hun til.

Med andre ord: De nærmere 90 dykkerne hun vil videreutdanne må regjeringen bidra til å betale for. Justisminister Anders Anundsen, er enig i at behovet er der.

– Dette er en del av det kommunale ansvaret å sikre brann- og redningsberedskapen på, på en tilfredsstillende måte, forteller Anundsen.

Anders Anundsen

BEHOV FOR FLERE: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er enig i at det er behov for flere dykkere.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Styrker beredskapen

Anundsen sier at det har vært mye samarbeid mellom kommuner for å sikre en viss redningsstyrkeberedskap, og at utfordringen ofte fører til at dekningen er for langt unna.

– Noe som betyr at med et samarbeid med Redningsselskapet kan dette bidra til å styrke redningsstyrkeberedskapen vesentlig på kort tid, sier han.

Er regjeringa villig til å ta regninga for denne utdanningen?

– Vi har gode tradisjoner med å samarbeide godt med Redningsselskapet, og vi bidrar jo med store midler til Redningsselskapet hvert eneste år, sier Anundsen.

Han tilføyer at Redningsselskapet bidrar med en beredskap som ingen andre kunne ha gjort, og at dette er en uvurderlig beredskapsressurs for samfunnet.

– Vi har veldig god tradisjon for å finne løsninger sammen med Redningsselskapet, avslutter Anundsen.