Vil tenke nytt om mottakene i landet

– Det er viktig å se et mål med livet i et nytt samfunn.

Voksenopplæring

SPRÅK: Raskere norskopplæring er blant ønskene til Randi Kleven i IMDi. (illustrasjonsbilde)

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Randi Kleven, regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Øst, mener det tar lengre tid enn nødvendig før flyktninger ankommer landet, til de er selvhjulpne og kan bidra i fellesskapet.

– Det er ikke god samfunnsøkonomi, sier hun til NRK.

Hun syns derfor det er på tide å tenke nytt i forhold til tilbudet på asylmottakene.

Randi Kleven.

PASSIVT: – Det å vente i mottak uten å være i virksomhet, virker passiviserende, sier Randi Kleven.

Foto: IMDi

– Når vi nå har mange som venter i mottak, er det viktig å tenke på om det er noe vi kan gjøre i mottak som er annerledes enn det vi har gjort til nå.

Ved utgangen av januar var det 3 046 beboere i asylmottak som hadde fått oppholdstillatelse og som ventet på bosetting, opplyser UDI.

– Jo før, jo bedre

Kleven mener både justismyndigheter, IMDi, UDI, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og Sosialdepartementet samt frivillige organisasjoner må samarbeide for å tenke i nye baner for dem som er i mottak og har fått innvilget opphold.

– Det er ikke godt for noen av oss å være i en passivitet. For mennesker som har flyktet fra krig og vanskelige livsforhold, er det viktig å komme i gang og se at de får et mål med livet i et nytt samfunn, sier hun.

Håpet hennes er at dem som har fått oppholdstillatelse, skal kunne komme i gang med integreringsløpet tidligere enn i dag. – Jo før, jo bedre, sier hun.

– Det er snakk om norskopplæring, og andre kvalifiserende tiltak. Det kan være snakk om god kartlegging for å se på hvilken kompetanse de har, og hvordan man kan bygge videre på den kompetansen.

Integreringsmottak

UDI og IMDi jobber nå med en felles vurdering av hvordan et såkalt integreringsmottak kan utformes, som skal leveres til Justis- og beredskapsdepartementet 4. mars.

Therese Bergwitz-Larsen

VIL EFFEKTIVISERE ARBEIDET: Therese Bergwitz-Larsen i UDI sier de hele tiden jobber for å effektivisere arbeidet sitt.

Foto: Nora Lie

– I likhet med IMDi, mener vi at det er viktig å komme raskt i gang med integreringen av dem som kommer til Norge, og vi håper at en prøveordning med integreringsmottak kan gi ytterligere kunnskap, erfaringer og gode modeller for dette arbeidet, sier presserådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDI.

– Veldig motiverte

Kleven forteller at hun har fått signaler om at ventetiden i mottak vil øke fremover på grunn av økte ankomster.

– Vi vet at i den første tiden, når flyktninger kommer til landet, så er de veldig motiverte for å sette seg inn i og finne ut av det nye samfunnet. Det er viktig å bruke det momentet for den enkelte, gi visjoner om hva som kan komme til å skje videre og være tydelig på hva som er mulighetene i det nye landet.