Vil stramme inn skoleskyssrutiner

Alle involverte parter innkalles til et felles møte etter at en skolebuss veltet i Re tirsdag morgen.

Skolebuss veltet

Nødetatene rykket ut til Hvitsteinveien i Re, der en skolebuss kjørte av veien og veltet tirsdag morgen.

Foto: Arne Marthinsen / NRK

– Rutinene rundt skoleveier burde vært strammet inn før, sier rektor ved Kirkevoll skole Nina Henriksen.

Tirsdag veltet en skolebuss da den var på vei til Kirkevoll skole og Revetal ungdomsskole. 35 barn befant seg i bussen, men ingen ble alvorlig skadet.

Nina Henriksen

Rektor ved Kirkevoll Skole Nina Henriksen er glad for at rutiner ved skoleskyss nå skal gjennomgås på et felles møte.

Foto: Privat

Rådmannen i Re vil nå innkalle til et møte med alle involverte parter hvor rutinene rundt skoleskyss skal gjennomgås.

– Jeg håper vi får resultater av møtet for slik det er nå kan det ikke fortsette, sier Henriksen og peker på at det har vært flere hendelser med skolebusser som har kjørt ut de siste årene.

Positive til felles evaluering

Unibuss kjører strekningen hvor skolebussen veltet. Kommunikasjonssjef i Unibuss Ina Helene Østbye sier selskapet er positive til et felles møte.

– Vi har metodikk for systematisk å gå igjennom alvorlige hendelser, slik at vi kan lære av dem. Det er viktig nå at vi i fellesskap kan se på hendelsen og hvilke tiltak som eventuelt bør igangsettes, slik at vi forhindrer at dette skjer igjen, sier Østbye.

Ina Østbye

Kommunikasjonssjef i Unibuss Ina Helen Østbye sier de er positive til en felles evaluering.

Foto: Unibuss

Også Vestfold kollektivtrafikk er positive til møtet. Driftsleder Lars Sandnes skriver i en e-post til NRK:

«På generelt grunnlag vil vi si at sikkerheten alltid er og skal være i høysetet, gode og konstruktive forslag som bidrar til dette er alltid velkomment. Når det gjelder hendelsen 24. november er det for tidlig å igangsette konkrete tiltak. Det er naturlig at denne saken og tilgjengelige fakta i tilknytning vil være samtaleemne i den videre oppfølgingen som det tas initiativ til».

Vanskelige forhold

Noe av kritikken etter ulykken gikk på at veien bussen kjørte på ikke var strødd og at bussen manglet kjettinger. Driftsleder i Unibuss Bjørnar Kiil har uttalt til NRK at bussen var forsvarlig skodd, men at det var uforutsigbart føre i bakken.

Skolebuss veltet i Re

35 barn var i bussen da den veltet, men ingen ble alvorlig skadet.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Statens vegvesen har ansvar for veien som er en fylkesvei. Byggeleder i Statens vegvesen Odd Tandberg sier også de vil evaluere hendelsen.

– De som har ansvar for å strø hadde nok gjort jobben sin, men det er utfordrende å være alle steder på en gang, når det først blir så utfordrende vær som tirsdag morgen. Vi vil gå igjennom hva som har skjedd og hva som eventuelt kan gjøres bedre, sier Tandberg.