Vil samarbeide om hjorteforvaltning

Kommunene Kongsberg, Holmestrand og Hof inngår et samarbeid om felles hjorteviltforvaltning. Bak samarbeidet ligger et ønske fra grunneiere og jegere om en lik forvaltning av sammenhengende skogområder på tvers av kommunegrenser. Det aktuelle området består av tre vald i Hof, Holmestrand og Kongsberg kommuner.

Hjort i Snillfjord
Foto: John Øystein Berg