NRK Meny
Normal

Vil omsette lokal mat for 10 milliarder

RE (NRK): Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener at nisjeproduksjon og lokal mat er et av satsningsområdene i et framtidsrettet landbruk.

Sauebonde Preben Fossaas og landbruks- og matminister Jon Georg Dale
Foto: Igor Tratkowski / NRK

Onsdag var landbruks- og matminister Jon Georg Dale på besøksrunde i Vestfold. Sauebonde Preben Fossaas i Våle var en av produsentene som fikk ministerbesøk. På Haugan gård i Våle har Fossaas skapt en egen nisjebedrift, der han og kona jobber heltid med økologisk landbruk og spælsau.

- Jeg tror vi får se to retninger som utkrystalliserer seg. De som satser på økt volumproduksjon, og de som går for lokal mat og nisjeproduksjon, sier landbruks- og matministeren til NRK.

Stortingsmelding

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding der de varsler at de har ambisjoner om å øke omsetningen av lokal mat opp mot 10 milliarder i 2025. Det er ifølge Jon Georg Dale en dobling til tredobling av dagens produksjon.

- Det er viktig å stimulere nisjeproduksjon, ikke minst fordi det er etterspurt. Det finnes forbrukere med stor kjøpekraft som vil kjøpe noe unikt, og som vil kjenne historien til produktet de spiser. Der tror jeg det ligger et enormt markedspotensial, sier Dale.

Spælsauer på Haugan gård
Foto: Igor Tratkowski / NRK

Bonde Preben Fossaas har funnet sin måte å utnytte potensialet på. Han har en nisjeslaktavtale hos Nortura, men salg og distribuering av kjøttet står han for selv. Det må til av økonomiske grunner, for slaktevekt hos lam fra spælsau ligger 4-5 kg under slaktevekten for de tyngre rasene.

- Ved å tenke alternativt kan vi få et dekningsbidrag per vinterfôra søye som er tilnærmet lik de andre rasene, forteller Fossaas og tilføyer:
- Det er et valg man må ta.

I tillegg til sauedrift har Jobbintro i Horten seks APS-plasser på gården (arbeidspraksis i skjermet enhet), der unge voksne deltar i stell av dyr og annet gårdsarbeid.

Brennpunkt

I forrige uke så NRK Brennpunkt nærmere på nedgang i bruk av beitemark og økt bruk av kraftfôr i programmet "Framtidsbonden".

Hva skjer når jordbruk ikke lenger handler om å bruke jorda? Melkekartongenes idylliske bilder av dyr som går fritt i vakker norsk natur, er langt fra hverdagen til norske melkekyr. Når gresset byttes ut med importert soya, får det konsekvenser for dyra, for maten vår og for landskapet rundt oss. Brennpunkt undersøker om det finnes et alternativ til dagens jordbrukspolitikk.

Framtidsbonden - Spesial

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er ikke enig i at vi er på vei over i et kraftfôrbasert landbruk, men ser at beitemark kan utnyttes bedre.

- I utmarka ligger det et utrolig kvalitetsbeite, som er effektivt og billig. Det gir høy kvalitet på kjøttet. Derfor et satsingen på et mangfold viktig for den samla landbruksproduksjonen, sier Dale.

Dale mener at at landbruk har en viktig posisjon for å forhindre gjengroing i norsk kulturlandskap.

- Det er enklere å slippe sau på beite enn å gjøre jobben selv. Man må få mest mulig ut av ressursene man har i og rundt sin egen gård. Det er dette besøket et godt eksempel på, avslutter landbruks- og matminister Jon Georg Dale.