NRK Meny

Vil legge ned Sjøheimevernet

Forsvarssjefen vil legge ned Sjøheimevernet. Det betyr at to HV-områder og en innsatsstyrke på 300 mann blir lagt ned i Horten. – Det får blant annet konsekvenser for muligheten til eventuell kontroll av skipstrafikk inn Oslofjorden. Forsvarssjefens fagmilitære råd ble overlevert til forsvarsministeren i formiddag for politisk behandling.