NRK Meny

Vil legge ned FLO Vedlikhold

Regjeringen anbefaler at FLO Vedlikehold Horten legges ned og at virksomheten overføres dels til andre verksteder i Forsvaret og dels at tjenestene kjøpes fra sivile leverandører. Det kom frem i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Forsvarets forskningsinstitutts virksomhet og museumsaktiviteten videreføres. Se hele planen til regjeirngen her (om Karljohansvern se s. 80)