Vil la Staten bestemme jernbane

Bane Nor vil be staten avgjøre hvilke korridorer som skal med videre i planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Det opplyser de i en pressemelding i dag. Grunnen er at Tønsberg og Nøtterøy kommuner ikke ønsker å vedta et planprogram for nytt dobbeltspor der Nøtterøy-korridoren er med som ett av tre alternativer. Dette vil forsinke prosessen i Tønsberg og på Nøtterøy.