Vil kutte i Posten

Store kutt i Posten kan føre til at folk mister jobben på sorteringsterminalen på Borgeåsen i Stokke. Posten vil legge ned seks sorteringsterminaler og slå sammen A- og B-post. Rundt 550 ansatte kan miste jobben, og i dag skal saken opp i åpen høring i Stortinget etterfulgt av gruppemøter før saken blir avgjort. Det er Posten og Samferdselsdepartementet som har foreslått endringene. Bakgrunnen for forslaget er at det sendes færre brev, og inntektene faller da for Posten.