Vil gi mer informasjon til asylsøkere

– Hittil har beboere på Oslofjord Convention Center lært seg for lite om norske forhold, mener fungerende ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol.

Oslofjord convention center.

SKAL INFORMERES BEDRE: Asylsøkere som er bosatt på Oslofjord Convention Center over en lengre periode skal få mer informasjon om den norske kulturen.

Foto: NRK

Tidligere denne uken ble det kjent at unge jenter har blitt skremt av asylsøkere som bor på Oslofjord Convention Center i Stokke.

– For oss lokalpolitikere er det helt avgjørende at vi får på plass ordninger som gjør at innbyggerne føler seg trygge, sier Aabol til NRK.

Nytt informasjonsbehov

Opprinnelig var det tenkt at asylsøkerne skulle bo på Oslofjord Convention Center i maks fem til ti dager.

Nils Ingar Aabol

MÅ TILPASSE SEG: Fungerende ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol, mener asylsøkere må tilpasse seg den norske kulturen når de kommer hit.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Men nå viser det seg at flere hundre av dem har bodd der i flere uker, og at de trolig vil bo der en stund fremover.

– Forutsetningene for oppholdet er vesentlig endret fra det som var avtalt i begynnelsen. Det er et helt annet informasjonsbehov nå, mener den fungerende Stokke-ordføreren.

– Bør vi ikke godta at vi har forskjellig syn på for eksempel kvinner som går «løse» ute i samfunnet?

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg mener flyktningene må akseptere at vi har andre normer enn dem, og det må vi informere dem om når de kommer hit, svarer Aabol.

– Meld ifra til politiet

Lokalavisene har omtalt hendelsene som har skjedd i Stokke med at menn skal ha "antastet" eller "befølt" unge jenter.

Frank Gran

VIL VARSLES: Leder for ordensavdelingen i Tønsberg-politiet, Frank Gran, understreker viktigheten av at politiet kontaktes umiddelbart hvis det oppstår ubehagelige hendelser.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Denne beskrivelsen kjenner ikke leder for ordensavdelingen, Frank Gran, i Tønsberg-politiet seg helt igjen i.

– «Antaste» er et veldig malerisk ord. Vi har fått inn en anmeldelse som går på at noen har holdt igjen personer, forklarer Gran.

Han legger til viktigheten av at politiet blir varslet sporenstreks hvis slike hendelser oppstår.

– Vi må behandle disse sakene som ferskvare. Vi vil gjerne få beskjed direkte slik at vi kan rykke ut og snakke med de personene dette gjelder, sier Gran.

Flere patruljer i Stokke

Etter hendelsene som har skremt flere unge jenter i lokalsamfunnet så har politiet satt inn ekstra patruljer i skoletiden.

– Det snakkes om hendelsene som har vært, og det tar vi på alvor. I perioden fra 12 til 15 har vi satt inn ekstra patruljer som skal være tilgjengelig for barna, forteller Gran.

– Mener du informasjonen til asylsøkerne har vært god nok?

– Nei, hovedoppgaven for UDI har vært å gi dem tak over hodet og mat i magen. Både OCC og vi i politiet har etterspurt mer informasjon. Nå har UDI hørt oss, og kommet med konkrete forslag til informasjonspakker og gjennomføre informasjon til asylsøkere på stedet.