NRK Meny
Normal

Vil ikke utsette kommunevalget

Fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, vil utsette valget i 2015 for kommuner som er i en sammenslåingsprosess. Ordførerne er skeptiske til forslaget.

Bjørn Ole Gleditsch.
Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Høsten 2015 er det som vanlig kommunevalg i Norge. Men i Vestfold foreslår fylkesmann Erling Lae at valget utsettes for kommuner som er i sammenslåingsprosess.

– De sittende kommunestyrene bør få tid til å sluttføre prosessen med å slå sammen kommunene før det avholdes nytt kommunevalg, sier Lae.

Får liten støtte av ordførerne

Hos ordførerne i kommuner som berøres får Lae liten støtte.

Når det kommer til innbyggermedvirkning, tenker jeg at dette er et dilemma.

Det sier ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad. Kommunen er blant de mindre i fylket og prosessen med å slå Andebu sammen med Stokke og Sandefjord er godt i gang.

– Vi i Andebu har kommunestyrevedtak på at vi skal inngå forhandlinger med Stokke og Sandefjord, og i vårt vedtak ligger det an til at vi skal bli en kommune 1. januar 2018. Det vil si at en forlengelse av det nåværende kommunestyret kan bli på to år. Det kan nok bli i lengste laget når man tenker på de politikerne som ble valgt i 2011.

Bjarne Sommerstad

Ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Kan like godt utsettes

Fylkesmann Erling Lae legger ikke skjul på at større kommuner er veien å gå i Vestfold og han tror prosessen kan gå så fort at representanter som velges for fire år i kommunevalget høsten 2015 ikke får mer enn ett år i kommunestyret før kommunen deres er historie og i stedet en del av en storkommune.

I så fall mener Lae at valget 2015 blir overflødig og like godt kan utsettes.

– Vi ber om å få en avklaring om det er slik at kommuner som er sikre på at de vil ha andre kommunegrenser enn i dag vil kunne forlenge den eksisterende valgperioden med ett år slik at de unngår å ha to kommunevalg, to år på rad.

Det er ikke andebuordføreren udelt positiv til.

– Vi skal være flinke på innbyggermedvirkning, og det er mange måter å gjøre det på, men det er nå en gang kommunestyret som bestemmer og som blir valgt av folket. Det er der den demokratiske betenkeligheten min kommer inn, med å utsette valget. Det er jeg litt skeptisk til, sier Sommerstad.

Har noen fordeler

Ordfører i Stokke Erlend Larsen mener Laes forslag om utsettelse av kommunevalget har noen fordeler.

En utsettelse på ett år er vel det jeg ser for meg som den eneste mulige løsningen. Fordelen med det er jo i forhold til gjennomføringen av et valg. Det er et ganske stort og omfattende apparat som skal til for å gjennomføre et valg. Det er klart at det også er ulemper ved å søke om å utvide valgperioden, sier Larsen.

Erlend Larsen

Stokkeordfører Erlend Larsen og ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Ordføreren i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch har så liten tro på en utsettelse at han nærmest slår fast at det er uaktuelt.

Jeg tror det er urealistisk og usannsynlig at valget ikke går høsten 2015, fordi det allerede nå foregår nominasjonsprosesser og så videre, sier Gleditsch.

Trenger tid

Mens en storkommune bestående av Sandefjord, Stokke og Andebu nok ikke er vedtatt før kommunevalget 2015, er sammenslåingen av Larvik og Lardal tilsynelatende kommet et stykke lenger. I hvert fall bruker fylkesmann Erling Lae det som et eksempel på hva en utsettelse innebærer.

Erling Lae portrett

Fylkesmann Erling Lae foreslår at valget utsettes for kommuner som er i sammenslåingsprosess.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

– Hvis vi tar Lardal og Larvik så vet de allerede under kommunevalget at året etter så er det en kommune. Da kan det virke litt unødvendig at de skal velge to kommunestyrer som bare skal sitte ett år, og så ha et nytt kommunevalg året etter. Det er derfor vi gjerne vil avklare så fort som mulig om det er slik at de istedenfor kunne forlenge eksisterende valgperiode og ha et felles kommunevalg.

Men varaordfører i Larvik Hallstein Bast har liten tro på det.

Praktisk og teknisk kan det godt hende at Lae har et poeng, men nå er det såpass mye følelser rundt kommunesammenslåingen at jeg tror vi trenger å ta den tiden vi trenger av respekt for innbyggerne det gjelder, sier Bast.

Hallstein Bast

Varaordfører i Larvik, Hallstein Bast, har liten tro på utsettelse

Foto: Rune Jensen / NRK