NRK Meny
Normal

Vil ikke kommentere kildebruk

Ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad, Sigmund Kydland, vil ikke kommentere Ole Henrik Røines påstander om byttehandel.

Sigmund Kydland
Foto: Svein Holt Hansen / NRK

- Min kommentar til saken er at vi ikke kommenterer våre kilder. Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at Ole Henrik Røine har vært noen kilde hos oss. De kildene vi har kan være helt sikre på at de aldri blir utlevert fra Tønsbergs Blad, sier ansvarlig redaktør Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad.

- Nå sier Røine selv at han var en kilde for dere og at han utlevert dokumenter som var unntatt offentligheten. Hvorfor kan du ikke da fortelle om dette?

- Fordi kildevernet er absolutt.

Kommenterer ikke kildearbeid

- Er det greit i teorien for ansatte i Tønsbergs Blad å inngå avtaler om at saker ikke skal komme på trykk hvis dere får annet stoff fra kilder?

- Det er et helt hypotetisk spørsmål som jeg slipper å forholde meg til fordi jeg ikke kommenterer vårt forhold til kilder og arbeid med kildene.

- Så dere inngår ikke noen avtaler om at saker ikke skal komme på trykk?

- Jeg kommenterer ikke på noen måte vårt arbeid med våre kilder.

Presseetisk spørsmål

- Dette har vel ikke noe med kilder å gjøre. Det er vel et rent presseetisk spørsmål?

- Ut i fra den konteksten vi snakker i nå, kan jeg bare si at våre kilder blir beskyttet og det er alt jeg ønsker å si om det.

- Hva tror du er grunnen til at Røine går ut og sier at han ble presset?

- Det har jeg ikke noe synspunkt på, sier Sigmund Kydland i Tønsbergs Blad.