NRK Meny
Normal

Vil ikke ha ufaglærte

Rådgiver hos fylkesmannen i Vestfold ønsker å slutte med å ha ufaglærte ansatte i barnehagene.

Bare pedagoger blant de ansatte i barnehagene er det langsiktige målet til barnehageansvarlig Miloslav Rozmara hos fylkesmannen i Vestfold. Han vil ha de ufaglærte ut av barnehagene for å få bedre barnehager.

- Må ta det på alvor 

Rozmara mener vi må tørre å ta en diskusjon om hvem som skal jobbe i barnehagene.

- Vi har etter hvert mange dokumenter på at barnehagene har blitt en del av et utdanningssamfunn. Og skal vi ta barns læring på alvor må vi også ha den kunnskapen vi trenger, og en pedagogisk utdanning borger for en kvalitetsheving, spør du meg, sier Rozmara.

Han mener at det pedagogiske miljøet blir styrket og de ansatte mer tydelige ved at de snakker med samme språk overfor barna.

I Sverige er alle de ansatte på avdelingene med barn over tre år pedagoger, mens i Norge er kravet en pedagog og to assistenter.

Vil stille krav

Rozmara ønsker imidlertid ikke å jage assistentene vekk, men å videreutdanne dem.

- Det handler ikke om å ville en yrkesgruppe til livs. Jeg vil gjerne skolere og ta vare på de ufaglærte, men jeg tror også vi faktisk må stille krav til dem.

Men mange av assistentene føler at de har tilgangen på kompetansen de trenger.

- Jeg har så mange rundt meg jeg kan spørre. Vi snakker mye om barna og hvordan ting er, og det lærer jeg masse av, sier assistent Heidi Haaseth i Barnas Have.

- For nyansert

Heller ikke blant styrerne får Rozmara uforbeholden støtte.

- Man kan være faglært og ikke være god i faget sitt, og en kan være ufaglært og være super i en jobb man velger fordi man brenner for det, sier Elise Linnea Henriksen.

Hun mener det er andre elementer som er viktigere enn pedagogisk bakgrunn.

- Motivasjon og talent er viktigst. Riktignok er det positivt med tilbud om mer kompetanse, men jeg mener det bør være litt mer nyansert, påpeker Henriksen.