NRK Meny
Normal

Vil ikke ha midlertidig vei

En midlertidig vei ved Skjeggestadbrua kommer til å ødelegge mer enn den gjør godt, mener Sp-politiker Per Harald Agerup.

Skjeggestad bru sett fra lufta.

Vegvesenet vurderer å bygge en midlertidig vei ved Skjeggestadbrua.

Statens vegvesen vurderer å bygge en midlertidig vei forbi de to bruløpene på Skjeggestadbrua. De fraråder å åpne Holmestrandtunnelen, og leter derfor etter andre løsninger.

– En midlertidig vei vil ødelegge både kulturlandskap og jord. Det må vi sette en stopper for, sier Sp-politiker i Holmestrand Per Harald Agerup.

Håper på gjenåpnet bru

Han mener det er en bedre løsning å fortsette med omkjøring eller å få åpnet brua som ikke kollapset.

– Det viktigste nå er å få en avklaring på om brua som ikke kollapset kan beholdes. Om det er tilfelle må det gå an å finne en løsning rimelig raskt. Hvis ikke finnes det ingen kortsiktige løsninger, sier Agerup.

I løpet av denne uken planlegger Statens vegvesen å sprenge brua som kollapset. Etter at brua er tatt ned skal vegvesenet vurdere om den andre brua kan tas i bruk. I forbindelse med dette vurderer de også å lage en midlertidig vei forbi brua.

Trafikksikkerhetstiltak

Dersom den tilsynelatende uskadde brua ikke kan tas i bruk bør en heller satse på fortsatt omkjøring, mener Agerup.

– Det blir selvsagt ekstra belastning på sideveiene, men omkjøringsmulighetene er relativt gode.

Agerup er enig med Re-ordfører Thorvald Hillestad om at det i så fall må gjøres en del trafikksikkerhetstiltak. Han nevner lysregulering på Bispeveien, i tillegg til lyskryss og fartsdumper.

Direktør veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen region sør, Tore Kaurin, har uttalt til NRK at han denne uka vil kontakte ordførerne i Re og Holmestrand for å se på trafikksikkerhetstiltak.

– Det er viktig at vi ikke ødelegger mer kulturlandskap i Holmestrand enn det som allerede er ødelagt, sier Agerup.