Normal

Vil ikke gifte bort Helse Sør

Et "giftemål" mellom Helse Sør og Helse Øst er ingen god løsning. Det mener styremedlemmene i Helse Sør.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som helst vil løse sykehusproblemene i Oslo ved å slå sammen Helse Sør og Helse Øst. Det fikk Helse Sør-styret beskjed om mandag ettermiddag.

Oslo er delt mellom de to regionale helseforetakene. Dette fører til dårlig utnyttelse av ressursene - og tilsvarende store økonomiske problemer ved sykehusene i Oslo.

Kjøpte ikke argumentene

En konsulentrapport fra 2004 sammenligner forholdene i Stockholmområdet med Helse Sør og Helse Øst. Konsulentene mener det er flere hundre millioner kroner å spare på en slik fusjon, og under arbeidet med statsbudsjettet i Stortinget foreslo Høyre og FrP å slå sammen de to helseforetakene.

Men argumentene for en slik fusjon bet ikke på styremedlemmene i Helse Sør da de mandag ble orientert om saken.

De mener pasienter og ansatte er best tjent med dagens struktur, sier styremedlem og fylkesordfører i Buskerud, Tor Ottar Karlsen (A).

- En helseregion som omfatter mer enn halvparten av Norges befolkning - og som strekker seg fra Trysil til Mandal og Fredrikstad - bryter med regionaliseringtanken som Stortinget la til grunn da Staten overtok sykehusene. En slik gigant vil bringe makten tilbake til Oslo, mener Karlsen.

- Pasienter og ansatte vil tape på dette, mener styremedlemmene i Helse Sør.

Opp til politikerne

Foreløpig er det embetsverket i departementet som har sagt sitt om en sammenslåing. Men argumentet om at det kan spares mange hundre millioner i en fusjon biter ikke på styremedlemmene. For mye er forbedret i Helse Sør siden konsulentene kom med sine råd, ble det påpekt.

Nå blir saken politikk, og Tor Ottar Karlsen har klare meldinger til partifellen Sylvia Brustad som til syvende og sist skal avgjøre spørsmålet:

- Oslo-problemet kan løses ved at Staten som eier gir klarere retningslinjer for hvordan sykehusdriften i området skal være, mener han.

Oslo-området har i dag seks akuttmottak, og flere sykehus utfører oppgaver som de kunne samarbeidet om. Det nye sykehuset i Akershus kommer dessuten til å føre til overkapasitet på flere områder. Her må Staten som eier kunne gi beskjed om en rasjonell funksjonsfordeling mellom sykehusene, mente flere av styremedlemmene i Helse Sør.

Styret i Helse Sør er ikke bedt om å mene noe om fusjonsforslaget, og derfor ble det heller ikke fattet noe vedtak under mandagens styremøte.

Helse- og omsorgsdepartementet har antydet at det vil avgjøre fremtiden for Helse Sør og Helse Øst i løpet av noen uker.