– Vestfold ligger alltid godt an

Fylkesordføreren lokker med byggeklare tomter for å få nytt storfengsel til Vestfold.

Vil ha storfengsel til Vestfold

FRISTER: Fylkesordfører Rune Hogsnes prøver å overtale statssekretæren i justisdepartementet til Vestfold er det beste stedet for et nytt storfengsel. Til høyre er Bjørn-Kristian Svendsrud fra Frp.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Statssekretær Anette Elseth i Justisdepartementet er for tiden på en rundreise for å bli kjent med kriminalomsorgen.

I dag besøkte statssekretæren Sem fengsel i Tønsberg og fylkesordføreren brukte anledningen til å prøve å overbevise statssekretæren om at Sem fengsel og Vestfold egner seg godt som plassering for et nytt storfengsel.

– Vi har allerede to klare tomter på Borgeskogen og Grelland. Der er de klare til å bygge raskt. Tomtene ligger i umiddelbar nærhet til E18, noe som er strategisk viktig for effektivitet og fangetransport, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H).

– Jeg har behov for å få inntrykk og innspill fra avdelingene i kriminalomsorgen, og for å høre hvor skoen trykker. Vi trenger mer soningskapasitet og har behov for flere lukkede plasser. Nå er jeg ute for å se hvilke slags muligheter som finnes, sier statssekretær i justisdepartementet, Anette Carnarius Elseth om turen til Sem fengsel.

900 fanger

Statssekretæren sier departementet fremdeles ikke har bestemt seg for om det blir ett eller flere fengsler.

– Men det er behov for 500 nye plasser. I tillegg er det behov for vedlikehold av 400 plasser. Totalen blir 900 som det må gjøres noe med.

De fleste fylkene på Østlandet er med i kampen og et nytt storfengsel noe som kan bety at arbeidsplasser går tapt ved at mindre fengsler blir lagt ned.

Disse er det flere av i Vestfold, blant andre Sem fengsel.

Mange arbeidsplasser

Fylkesordføreren jobber derfor for å beholde arbeidsplasser og samtidig sikre nye.

– Flere ansatte i kriminalomsorgen har også stor effekt på næringslivet. Det kan være snakk om like mange nye arbeidsplasser der. Dette er veldig viktig for oss, sier Hogsnes.

Statssekretæren bekrefter at Vestfold er godt posisjonert som vertsfylke for nytt storfengsel.

– Jeg har fått et godt innsalg fra Vestfold fylkeskommune, og tar med innspillene videre. Det blir en helhetsvurdering, sier Elseth.