– Straffenivået for sovevoldtekter er for strengt

Politimester Rune B. Hansens leserinnlegg om at straffenivået for sovevoldtekter er for høyt vekker sterke reaksjoner hos både bistands- og forsvarsadvokater.

Politimester Rune B. Hansen

Politimester Rune B. Hansen sitt leserinnlegg om sovevoldtekter i torsdagens Aftenposten vekker reaksjoner.

Foto: Politiet

I leserinnlegget datert 20. juni skriver politimester Rune Bård Hansen at han mener straffenivået for sovevoldtekter er altfor høyt.

– Altfor strengt

Hansen har selv vært lagdommer i Agder lagmannsrett før han tok over som politimester i Vestfold i mars i år.

I leserinnlegget i Aftenposten tar Hansen med et eksempel på en dom for sovevoldtekt som han mener var altfor streng.

«11. juni dømte Høyesterett en mann på 18 1/2 år til fengsel i to år for såkalt sovevoldtekt (...) Tiltalte har gått langt over streken og må ta en passelig straff for det. Fengsel i to år er likevel – særlig på bakgrunn av tiltaltes unge alder og tilståelse – altfor strengt.»

Satt lunsjen i halsen

Politimesteren avslutter leserinnlegget med «en slik straff er grunnleggende i strid med de humane verdier vår strafferettspleie er tuftet på».

Lene Høivang

Lene Høivang er sjokkert over utspillet til Hansen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Styreleder for Vestfold Krets av Advokatforeningen og bistandsadvokat, Lene Høivang, reagerer på politimesterens innlegg.

– Jeg satt lunsjen min i halsen da jeg leste innlegget, og finner det svært overraskende at en politimester velger å gå ut med synspunkter som motstrider loven og øverste domstol, sier Høivang til NRK.

Høivang sier hun oppfatter innlegget slik at det er Hansen som politimester og på vegne av politietaten og Vestfold politidistrikt som kommer med uttalelsen.

Årsaken skal være at leserinnlegget er signert med stillingstittelen hans.

– Straffer ikke for hardt

Høivang sier hun gleder seg over at politimesteren gir sin tilslutning til den generelle straffeskjerpelse som har funnet sted

– Men jeg er ikke enig i at straffeutmålingen er for unyansert. Jeg kan heller ikke være enig i at straffenivået for sovevoldtekt er verken urimelig eller rammer urimelig hardt, sier Høivang.

Ifølge Høivang har Høyesterett nyansert seg på flere områder.

– Lovgiver og Høyesterett har velfunderte begrunnelser for hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for hvordan samfunnet ser på seksualforbrytelser og herunder hva som er riktig straff for disse, mener Høivang.

Høivang legger til at hun synes Høyesterett har humane og etisk riktige vurderinger av hvilke skadevirkninger offeret i voldtektssaker opplever i etterkant av overgrepet.

Støtter politimesteren

Erik Bryn Tvedt fra Sandefjord har arbeidet som forsvars- og bistandsadvokat i mer enn 30 år. Han reagerte positivt da han leste politimesterens leserinnlegg.

– Jeg støtter politimesterens syn i saken, og synes det er flott at han tar dette opp, sier Bryn Tvedt.

Ifølge Bryn Tvedt har saker hvor alkohol og kjennskap mellom offer og gjerningsmann mye å si for hvordan straffen bør utmåles.

– Vi har alle en seksualdrift som ikke blir intellektuelt styrt når vi er fulle, det bør alle være klar over, sier Bryn Tvedt.

Han avviser at han mener at kvinner bør ta en del av skylden for en voldtekt, men mener at alle bør passe på seg selv og være klar over risikoer i samfunnet.

– De farlige slipper unna

Bryn Tvedt hevder at straffenivået for sovevoldtekter har tidoblet seg i løpet av få år.

– I 1994 fikk man kanskje fire måneder for en sovevoldtekt, nå får man i snitt 4 år, forteller Bryn Tvedt.

Han mener videre at han ser en tendens til at ærlige gjerningsmenn dømmes hardest, og at de som benekter overgrepene blir frifunnet.

– Høyesterett har ikke truffet spikeren på hodet når det gjelder behandling av sovevoldtekter, de har bommet, mener Bryn Tvedt.

Bryn Tvedt presiserer at seksualforbrytelser må dømmes hardt, for å beskytte kvinner, men at man bør straffe mildere enn fire år.