NRK Meny
Normal

Vil ha mobbeombud i hvert fylke

– Vi trenger et mobbeombud i hvert fylke. Det sier skolepolitisk talmann i KrF Anders Tyvand. Han vil legge mobbeombudet under fylkesmannen.

Mobbing på nett
Foto: Rune Eian / Illustrasjonsfoto

I 2013 ble et utvalg oppnevnt av regjeringen. Målet var å på hva som kan gjøres for å redusere mobbing i norsk skole. Utvalget er ledet av Øystein Djupedal, fylkesmann i Agder.

I dag foreslår Djupedal-utvalget at Barneombudet får utvidet mandat i mobbesaker, og at Barneombudet skal overta fylkesmannens rolle som klageinstans, og i tillegg skal ha sanksjonsmyndighet overfor skoleeiere som ikke oppfyller sine forpliktelser.

Barneombudet vil

Barneombud Anne Lindboe er klar til både å gi bøter, og for å bli en klageinstans.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe er positiv til Djupedal-utvalgets forslag om at Barneombudet kan bli klageinstans og ha sanksjonsmyndighet overfor skoler som ikke gjør nok mot mobbing.

Foto: NRK

– Det er altfor mange barn får ikke den hjelpen de trenger. I mange saker har det vært fattet ved tak, med det skjer allikevel ingenting. Barn må få den hjelpen de har krav på, sier Lindboe til NRK.

Sanksjonsmuligheter

– Jeg støtter forslaget om å innføre sanksjonsmuligheter overfor skoleeiere som ikke tar ansvar, men jeg mener det er behov for et mobbeombud i hvert fylke. En naturlig løsning kan være å legge mobbeombudene under fylkesmannen som allerede er tilsynsmyndighet, sier Anders Tyvand (KrF).

For få kjenner til Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet

Anders Tyvand

Anders Tyvand er skolepolitisk talsmann i KrF. Han mener alle fylker bør ha et Mobbeombud og at det må legges til Fylkesmannen.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Det er altfor mange som ikke vet hvor de kan henvende seg når det oppstår fastlåste situasjoner på skolen. Mange er rådville og fortvilte, og fylkesmennene får relativt få henvendelser om mobbesaker. Derfor bør det opprettes et mobbeombud i hvert fylke som kan ta en mer aktiv rolle som både kompetansebank og konfliktløser i mobbesaker, sier han.

Tyvand mener forslaget fra Djupedal-utvalget vil endre Barneombudets karakter.

– Det er viktig at Barneombudet er en uavhengig instans. Dette vil endres dersom Barneombudet også skal fungere som et nasjonalt mobbeombud som både skal være saksbehandler i enkeltsaker og ha myndighet til å straffe skoleeiere, sier han.