NRK Meny

Vil ha mindre biltrafikk i Tønsberg

Naturvernforbundet i Vestfold vil redusere biltrafikken i Tønsberg. Onsdag arrangeres det et klimamøte i Tønsberg hvor hensikten er å se på hvordan kommunen kan forurense mindre i fremtiden. Naturvernforbundet mener det bør satses på redusert biltrafikk, fordi det er en av de største utslippspostene.