Vil ha med et splittet Andebu

Re-ordfører Thorvald Hillestad ser for seg en kommunesammenslåing av fire kommuner. Det vil si, han tror ikke hele nabokommunen Andebu blir med.

Thorvald Hillestad

Thorvald Hillestad (Sp) tror Høyjord og store deler av Andebu vil se på en mulig sammenslåing, men at folk i Kodal heller vil se mot Sandefjord.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Arbeidet med å tegne det nye Vestfold-kartet er godt i gang. Før sommerferien skal politikere i Re, Holmestrand, Hof og Andebu bestemme seg for om de skal gå videre i utredningen mot en kommunesammenslåing (4k) eller ikke.

Den første utredningen om sammenslåing er klar. Den beskriver kommunene og peker på noen konsekvenser av sammenslåing, blant annet stordriftsfordeler innen administrasjon.

I denne utredningen er også Stokke med. Stokke signaliserte i begynnelsen av mai at de heller bør søke sammenslåing med Sandefjord, men den endelige politiske avgjørelsen er ikke tatt.

Les også:

Kornåker

Ordfører Thorvald Hillestad håper landkommunen blir en motvekt til bykulturene i Vestfold.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Håper på Andebu

Andebu har også blitt invitert til å se på en mulig sammenslåing med Stokke og Sandefjord. Men Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) håper deler av Andebu ser nordover.

– Jeg synes det hadde vært fint om vi var fire kommuner. Vi har mye til felles med deler av Andebu, iallfall. Det kunne tenkes av hensyn til innbyggerne, at Kodal ble en del av Sandefjord. Det hadde jeg syntes var helt naturlig. Men det er kanskje ikke så naturlig at Høyjord går til Sandefjord, sier Thorvald Hillestad.

– Tror du Andebu er interessert i å bli delt?

– Det er sikkert en større og vanskeligere øvelse. Men vi er satt til å gjøre det vi tror er best for innbyggerne. Og da vil jeg tro at for innbyggerne i Kodal er det ønskelig å tilhøre Sandefjord, sier Hillestad.

Les også:

Vil ikke bli utkant i en by

Etter kommunestyremøtene i juni blir det klart om Andebu, Stokke, Re, Holmestrand og Hof ønsker å utrede en videre sammenslåing. Hvis kommunene er positive, skal en mer grundig og detaljert utredning legges frem senere.

Thorvald Hillestad mener Re har klart seg bra som en kommune og hadde klart seg bra som en kommune i flere år. Men i forbindelse med regjeringens varslede kommunereform mener Hillestad det er lurt å være aktiv i sonderingen.

– Hvis ikke vi er aktive i å peke ut retning, er det sikkert andre som klarer å plassere oss. Fylkesmann Erling Lae sier: « Styr eller bli styrt». Det er bedre å styre mot en landkommune enn å bli en utkant i en større by, sier Hillestad.

– Hva mener du Re kan tjene på det?

– Vi får et større areal å utvikle oss på. Hvis vi får en landkommuneprofil får vi bevare vår bygdekultur. Vi blir et supplement eller motvekt til bykulturer som vi har mye av i Vestfold. Vi kan lettere ta vare på kulturlandskapet vårt når vi har den tenkingen som er i en landkommune, sier Hillestad.

Foreslår landsutvalg

Han ser at en større kommune betyr mindre medbestemmelse i form av færre folkevalgte enn dagens fire kommunestyrer. Men det har han en løsning på:

– Man kunne jo lage et «landsutvalg» en parallell til Oslos bydelsutvalg. I Vivestad har de i dag et bygderåd hvor problemstillinger drøftes og videreformidles til kommunen. Det er ikke dumt, sier han.