Vil ha jernbanemasser til skytebane

Horten og omegn pistolklubb ber om å få overskuddsmassene når den nye jernbanetraseen mellom Barkåker og Nykirke skal bygges. Klubben trenger utebane og håper å kunne bruke massene til å lage høye jordvoller for å skille skytebanene fra hverandre. Da ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn ble bygd, fikk Porsgrunn pistolklubb overta massene og laget utebane som klubben nå bruker.

Skytebane lagd av masser fra jernbaneutbygging
Foto: ANNE METTE STORVIK, JERNBANEVERKET