Vil ha flere mottaksklasser

– Asylbarn som bor midlertidig i akuttmottak bør gå i egne mottaksklasser, mener rådmannen i Holmestrand.

Mottaksklasse

EGEN MOTTAKSKLASSE: Rådmannen i Holmestrand etterlyser flere mottaksklasser på tvers av kommunegrensene. Bildet er fra en klasse med mindreårige enslige flyktninger på Revetal ungdomsskole.

Foto: Linn Udnes / NRK

Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge.

Det er kommunene som er ansvarlige for grunnskoleopplæringen og fylkeskommunene som er ansvarlig for videregående opplæring.

– Uheldig for alle parter

I og med at barn i asylmottak har rett på den samme opplæringen som andre barn, betyr det for eksempel at de har samme rett til å gå på nærskolen.

Thor Smith Stickler

BEKYMRET: Rådmannen i Holmestrand, Thor Smith Stickler, håper de små kommunene kan få etablert felles mottaksklasser for asylbarn.

Foto: Privat

Rådmannen i Holmestrand mener asylbarn som bor midlertidig i akuttmottak bør gå i egne mottaksklasser.

– Det skaper ikke trygghet ved at de først etablerer et forhold til medelevene sine, for å så bryte opp igjen etter tre-fire måneder, mener Thor Smith Stickler.

Han tror dette også kan ha en negativ effekt på medelevene som lurer på hvor asylbarna blir av.

Etterlyser statlig hjelp

Smith Stickler forklarer at han ser for seg at staten etablerer retningslinjer for egne mottaksklasser på tvers av kommunegrensene.

– Veldig mye må organiseres i de nye akuttmottakene. Denne utfordringen vil vokse mange små kommuner over hodet, vi kommer ikke til å klare det, mener rådmannen.

Han legger til at han ikke forventer at man finner løsninger på alle problemer med én gang, men han mener det bør tenkes nytt for å kunne løse morgendagens utfordringer.

Lager ny veileder

Stabssjef i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen, sier de ikke har planer om å hjelpe kommunene med å lage mottaksklasser på tvers av kommunegrensene.

Dag Johnsen

MANGE HENVENDELSER: Stabssjef i Utdanningsdirektoratet, Dag Johnsen, sier de mottar mange henvendelser angående asylbarn fra kommunene for tiden.

Foto: Utdanningsdirektoratet

– Vi anser det som kommunenes ansvar. Det eneste vi vil bidra med er en revidert veileder til skoleeierne som vi håper å få ut på nyåret, forteller Johnsen.

– Har dere forståelse for at situasjonen kan skape utrygghet i klassene?

– Ja, men samtidig mener vi det er best dersom asylbarna får gå i vanlige klasser, sier Johnsen. Han legger til at de oppfordrer lærere til å være mest mulig åpne og ærlige om situasjonen.