Bøndene vil ikke ha togstasjon her

Norges Bondelag vil ha en fremtidig togstasjon på Skoppum Vest. Leder Lars Petter Bartnes mener Bakkenteigen tar altfor mye av matjorden sammenliknet med Skoppum Vest.

Skoppum eller Bakkenteigen?

Til vinteren skal Jernbaneverket og politikerne i Vestfold avgjøre hvor den nye jernbanetraseen skal gå forbi Horten.

Da skal de også bestemme hvor framtidas jernbanestasjonen skal ligge, en sak det har vært mange diskusjoner om.

– Fra et matjordperspektiv, vil Skoppum legge beslag på langt mindre matjord enn Bakkenteigen-alternativet vil, sier Lars Petter Bartnes.

SV i Horten er imidlertid villige til å ofre matjorden.

– Det er andre sterke fordeler ved å legge toget til Bakkenteigen, sier Even Gran (SV).

Se mer i tv-reportasjen øverst i saken.