NRK Meny
Normal

Vil ha bedre lesere

Resultatene på nasjonale prøver i lesing bekymrer Holmestrand kommune. Nå vil kommunen sette inn tiltak.

Fjerdeklassinger leser bøker

Markus, Jon og Hannah er glad i å lese bøker. – Jeg leser ganske mye. Jeg leser hver kveld, forteller Markus (nærmest til venstre).

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Fjerdeklassingene Jon, Markus og Hannah på Botne skole i Holmestrand liker å lese. De leser 15 minutter hver dag på skolen og på fritida, forteller de mens de ser i bokhyllene på skolebiblioteket.

– Jeg leser ganske mye fantasybøker, sier Markus.

Han forteller at han har lest alle Taynikma-bøkene de har på skolebiblioteket.

Jon synes «Svein og Rotta»-bøkene er spennende, mens Hannah liker« Doktor Proktor»-bøkene og «En pingles dagbok», blant annet.

Les også:

Bekymret over resultater

Skolerådgiver Gunn Eva Benjaminsen i Holmestrand er opptatt av lesingen til elevene i skolen. Hun liker ikke resultatene til femte trinn på nasjonale prøver i lesing. I noen år viser resultatene at en tredjedel av femteklassingene ligger på det laveste nivået i lesing.

Gunn Eva Benjaminsen

Skolerådgiver Gunn Eva Benjaminsen i Holmestrand kommune vil at elever skal bli bedre til å lese og forstå det de leser.

Foto: Gunn Eva Benjaminsen / NRK

Det viser en tilstandsrapport for Holmestrands\kolen 2014. Benjaminsen vil at færrest mulig elever er på det laveste nivået.

– Vi har hatt fokus på lesing i flere år og jeg er bekymret over at resultatene ikke er bedre, sier Gunn Eva Benjaminsen.

– Hva er årsaken?

– Det er vanskelig å si. Vi har ligget lavt i en periode. Vi har satt inn tiltak, men det tar tid før de virker, sier Benjaminsen som nå vil sette i gang ytterligere tiltak for at elever skal bli flinkere til å lese og forstå det de leser.

Lesetiltak

I bystyret i dag skal politikerne ta stilling til planer og metoder for å få elevene til å lese bedre. Et av tiltakene er å innføre 20 minutter med sammenhengende lesing hver dag, men Benjaminsen kan ikke si nå fra hvilket klassetrinn det bør innføres.

Dessuten skal det tas ressurser tas fra spesialundervisning for å gi elever som sliter med lesing ekstra hjelp. Hovedtillitsvalgt Per Stokke for lærerne i Holmestrand kommune har tro på tidlig innsats, men savner flere lærere i skolen.

Per Stokke

Hovedtillitsvalgt for lærerne Per Stokke mener flere lærere vil øke lesenivået til elevene.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Vil ha flere lærere

Ifølge tilstandsrapporten har nesten 12 lærerstillinger blitt fjernet de siste fire årene i barneskolen. Selv om elevtallet har gått ned med 50 elever mener Per Stokke det totalt har blitt færre ansatte.

– Vi trenger flere pedagoger i småskolen. Det bør være to pedagoger til enhver tid i klasserommet, mener Per Stokke.

Men Gunn Eva Benjaminsen er ikke enig i at flere lærer vil føre til at elevene blir bedre til å lese.

– Det behøver ikke å bety at elevene blir så mye bedre. Det er metodene som betyr noe og at vi har en fleksibel ressurs som kan settes inn når en elev sliter, sier Benjaminsen.

Les også:

Mengdetrening

På Botne skole leser elever litt hver dag.

– Jeg vet at i mange klasser leser elevene 15 minutter i en bok hver eneste morgen, forteller Bodil Holhjem, som er lærer og bibliotekar på Botne skole.

– Det drives mye bra lesetrening, sier Holhjem som er imponert over elever som låner store tykke engelske bøker på biblioteket.

– Og jeg spør dem: Leser dere det virkelig? De svarer at de leser dem og forteller hva de handler om. Det synes jeg er flott, sier Holhjem.

Fjerdeklassingenes råd

I dag er det nasjonale prøver i lesing over hele landet for åttendeklassinger og niendeklassinger på ungdomsskolen. På Botne skole har fjerdeklassingene noen råd for å bli en bedre leser:

– Lese bøker man liker, sier Jon.

– Lese bøker man liker, bli lest for og fortsette sånn gjennom hele skoleåret, sier Markus.

– Begynn med lette bøker og les mye, sier Hannah.

Elever på skolebiblioteket

Jon, Markus og Hannah har funnet bøker de syner er interessante på biblioteket. Da ble temaene fotball, hest og sjakk.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK