– Elevene vet best

Søkere til lærerjobber bør på audition med elever som dommere, mener Elevorganisasjonen.

Eivind Stamnes

Eivind Stamnes, leder av Elevorganisasjonen i Vestfold, vil ha «audition» for lærere.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Søkere til lærerjobber bør komme på «audition» eller ha prøvetime foran elevene – før de kan bli ansatt. Det mener Elevorganisasjonen, som vil ha elever med på å velge ut og ansette de beste lærerne.

Leder av Elevorganisasjonen i Vestfold, Eivind Stamnes, mener elevene vet mest om hva en god lærer er og er stolt over at de allerede har fått til en lignende ordning ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Vil ha testordning

– Det er elevene som best hva som er en god lærer. Det er elevene som skal være sammen med læreren hver eneste dag og derfor mener vi det er lurt å ha en testordning. Det er bedre med en slik prøveordning, enn at en lærer må byttes ut etter en stund, sier Stamnes.

Petter Andersen, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Vestfold, er ikke utelukkende negativ til forslaget Elevorganisasjonen kommer med.

Petter Andersen

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Vestfold, Petter Andersen.

Foto: HEGE THERESE HOLTUNG HANSEN / NRK

– Det å ha prøvetime er jo ikke noe vi er avvisende til, om man velger det. Både Re og Sandefjord videregående skole har allerede prøvd det. Men det er den direkte innvirkningen vi er negative til. Dette med ansettelser er arbeidsgivers ansvar, og vi må kunne forvente at skolelederne som er med på prosessen ser etter de egenskapene elevene er opptatt av. Jeg synes ikke elever eller barn skal ha ansvar for ansettelser. Det er viktig med en ryddig prosess, sier han.

Med vekt på formidling

– Vi mener ikke at vi skal sitte med den siste avgjørelsen, men vi ønsker at elevene blir hørt. Det er selvfølgelig arbeidsgiver som skal ha siste ord i saken, men det er slik at lærerne er den viktigste faktoren for god læring, påpeker han.

Andersen er ikke nødvendigvis enig i at elevene vet best.

– Elevene ikke er en homogen gruppe, det er delte meninger om hva som er en god lærer. Vi har alle hatt en lærer vi har likt, som kanskje ikke andre har likt. Det er viktig at elevperspektivet skal ivaretas, men at elevene vet best er jeg ikke helt enig i.

Utdanningsforbundet forteller imidlertid at de vil ta Elevorganisasjonens innspill på alvor.

Jobber videre

Stamnes forteller at de vil fortsette å jobbe for at alle skoler i hele landet tar i bruk audition-ordningen.

– Vi vil jobbe videre og legge press på skolene vi går på lokalt, men også nasjonalt.

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen synes skoler som vil kan prøve å ta elever med på råd, men vil ikke gi noen ordre om det.