Vil forby vannscooterkjøring

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold (FNF) vil forby vannscooterkjøring nord for Veierland, alternativt at hele Vestfjorden gjøres til forbudsbelte slik at det ikke er lov å kjøre fortere enn 5 knop. FNF har kontaktet ordførerne i Nøtterøy og Stokke kommuner, samt Fylkesmannens miljøvernavdeling og uttrykt bekymring for det de kaller omfattende ulovlig vannscooterkjøring i Vestfjorden sommeren 2015. Nå håper de kommunene klarer å lage et felles regelverk før neste sesong.