Vil forby torskefiske

TJØME (NRK): Fiskeridirektoratet vil forby fiske etter torsk i Oslofjorden. Fisker Geir Uno Dreng synes tiltaket er bra, men mener det må gjøres mer.

Geir Uno Dreng på fiskebåten sin.

Rekefisker Geir Uno Dreng fra Larvik er positiv til et forbud mot å fiske torsk, men vil at det også må jaktes på skarv og sel for at torskebestanden skal øke.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det blir stadig mindre torsk i Sør-Norge. Bestanden er nå på et historisk lavt nivå, mener Fiskeridirektoratet og viser til en rapport fra Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet foreslår å forby fisking av torsk innenfor grunnlinja fra Telemark til svenskegrensa. Forbudet skal gjelde både hobbyfiskere og yrkesfiskere. Forslaget er sendt ut på høring.

– Det står dårlig til med fisken i dette området. Tidligere tiltak viser seg ikke å ha god nok effekt. Derfor er det nødvendig med nye konkrete tiltak, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det er fritidsfiskerne som står for det meste av torskefisket i Oslofjorden.

Kart

I dette området foreslår Fiskeridirektoratet å forby fiske av torsk. Forslaget er sendt ut på høring.

Foto: Fiskeridirektoratet

Forbud mot garn

Hun foreslår forbud mot å sette garn på sjøbunnen. Fra før av er det bare lov å sette garn på 25 meters dyp eller dypere. Det vil heller ikke være lov å fiske torsk med fiskestang eller teiner.

– Hva skal folk gjøre hvis de får en torsk når de pilker, fisker med stang eller teiner?

– Dersom du får en torsk når du fisker etter andre arter, skal du behandle den veldig varsomt og sette den ut igjen, sier Holmefjord.

Andre trusler

Fisketrålere må også ha sorteringsrist, fordi den sorterer bort torsken over en viss størrelse. Rekefisker Geir Uno Dreng har sett at torskestammen er på vei opp. For å beskytte den, mener han at et forbud vil være bra, men at det ikke vil hjelpe uten at det blir jakt på skarv og sel.

– Det er skarv og sel som tar et stort kvantum med fisk. Da betyr ikke hobbyfiskere og yrkesfiskere noe særlig i denne sammenhengen, mener Dreng.

Positiv til forbud

Leder Øystein Hovde i Skjærgårdstjenesten i Færder og Tønsberg kommuner ferdes mye på sjøen og vil ha forbud.

– Jeg tenker at et radikalt forslag må til for å berge det som er, for torsken er nesten helt borte, sier Hovde.

Han vil ikke mene noe om jakt på skarv og sel, men etterlyser mer kunnskap om bestanden av torsk.

Høringsfristen for forslaget om forbud er i september. Tiltakene skal tre i kraft fra nyttår.

Øystein Hovde om bord i Skjærgårdstjenestens båt.

Avdelingsleder Øystein Hovde i Skjærgårdstjenesten i Færder er positiv til forbud.

Foto: John-André Samuelsen / NRK