Vil få Vestfold til å samkjøre

Ny kampanje håper å avlaste transportsystemet i de mest hektiske periodene på veiene i Vestfold.

Vestfold samkjører

MINST TO PER BIL: På initiativ fra Vestfold fylkeskommune er det satt i gang en felles kampanje mellom bedrifter og offentlige aktører i Tønsberg der målet er å få flere til å samkjøre. Reglene er minst to per bil.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er garantert en parkeringsplass uansett når vi kommer til skolen, sier Aksel Slenning.

Han er en av studentene på Høgskolen i Sørøst-Norge som har begynt å kjøre sammen med kompiser.

Høgskolen er en av flere aktører som nå samarbeider med Vestfold fylkeskommune om kampanjen "Vestfold samkjører 2 pluss" for å få flere til å kjøre sammen – enten til jobb eller skole.

– Målet er å luke ut 5 prosent av trafikken i rushtiden, da vil mye av køproblemet rundt de store byene forsvinne, sier varaordfører Kåre Pettersen.

Kåre Pettersen

FOR MANGE BILER: – Per i dag har vi rett og slett for mange biler på veiene, sier fylkesvaraordfører Kåre Pettersen

Foto: Philip Hofgaard / NRK

12 000 mennesker

Utenom Høgskolen i Sørøst-Norge, er det flere store institusjoner som er med i prøveordninga.

Totalt kan kampanjen nå ut til 12 000 mennesker.

Samarbeidsprosjektet er mellom Statens vegvesen, Høgskolen i Sørøst-Norge, Sykehuset i Vestfold HF, Færder videregående skole, Fylkesadministrasjonen, Tønsberg kommune, Ås kontorsenter AS, Vestfold næringstomter AS og Vestfold fylkeskommune.

– Vi prøver å få ned antall biler i trafikken. De som samkjører kan kanskje være garantert en parkeringsplass, de kan kanskje slippe å betale, eller de kan være med i trekningen om gevinster, sier Pettersen.

Praktisk ordning

– Det kan være en kamp om å få en parkeringsplass her på høgskolen. Vi må gjøre noe med dette, sier informasjonsmedarbeider Camilla Brunvall.

I forbindelse med kampanjen har Høgsskolen i Sørøst-Norge satt av 120 parkeringsplasser nærme inngangen. Disse er kun beregnet for de som registrerer seg og kjører sammen.

Camilla Brunvall

KAMP OM PLASSENE: Høgskolen i Vestfold har til sammen over 6600 studenter og ansatte. Informasjonsmedarbeider Camilla Brunvall sier at det blir rift om parkeringsplassene.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er mye feilparkering, men kampanjen vil hjelpe folk, sier Brunvall.

Pettersen håper de får på plass permanente bonusordninger dersom kampanjen blir en suksess.

Han trekker frem at de fleste har en brikke i bilen som kan knyttes inn mot betalingsordninger.

– Det kan gi lavere bomavgifter, rimeligere parkering og så videre. Altså, man kan få goder i form av det som allerede finnes av elektronikk. På den måten blir det mer lukrativt å være miljøbevisst også, sier Pettersen.