Vil erstatte Inger Lexow

– Vi kan ikke ha en nestleder som i Tønsbergs Blad uttrykker ren raseteori, sier Olav Sannes Vika (SV).

Olav Sannes Vika

Olav Sannes Vika (SV) vil ha nytt valg for å få en ny nestleder i utvalget for oppvekst og opplæring.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kommunestyremedlem Olav Sannes Vika (SV) ber om nytt valg av nestleder i utvalget for oppvekst og opplæring etter det han mener er rasistiske uttalelser i en kronikk trykket i Tønsbergs Blad.

– Hvis vi skal ta vår egen kommuneplan på alvor, der vi legger vekt på likeverd, nestekjærlighet og verdier som kommer til uttrykk i alle religioner, så kan vi ikke ha en nestleder som i Tønsbergs Blad uttrykker ren raseteori, sier han til NRK.

Inger Lexow er bystyrerepresentant for Frp, og nestleder i utvalget for oppvekst og opplæring.

Ønsker ny nestleder

Vika har skrevet en interpellasjon til ordfører i Tønsberg, Petter Berg (H), om å gjøre et nytt valg for å erstatte Lexow som nestleder.

– Jeg synes det er særdeles alvorlig at nestlederen for et utvalg som skal sikre alle barn i Tønsberg like rettigheter, gir uttrykk for denne type raseteori skriftlig i avisene, sier Vika.

Vika mener dette er såpass alvorlig at det er et brudd på de etiske retningslinjene til Tønsberg kommune.

– Det er også et brudd på det vi har vedtatt i kommuneplanen vår i år, at vi skal være en kommune for alle borgerne i byen vår, uavhengig av religion og hvor du kommer fra i verden, sier han.

Ordfører Petter Berg har sagt at han ikke vil uttale seg om saken eller dens behandling før etter bystyremøtet som holdes onsdag kveld.

– Som normalt skal interpellasjonen besvares til bystyret først, opplyser Berg.

– Tar avstand fra rasisme

Inger Lexow henviser til en pressemelding der hun skriver at det har vært en misforståelse om oppfatningene fra hennes kronikk i lokalavisa tidligere.

«Coudenhoves synspunkter tar jeg nemlig personlig sterk avstand fra og jeg beklager sterkt hvis noen har oppfattet meg annerledes. Jeg har aldri hverken fremholdt eller ment at noen raser er bedre eller dårligere genetisk enn andre, eller at Europa utelukkende er forbeholdt personer av gammel europeisk etnisk opprinnelse. Jeg har et menneskesyn som inkluderer alle og at alle mennesker er likeverdige».

«For å gjøre det helt klart for alle og enhver tar jeg altså avstand fra enhver form for rasisme og diskriminering av mennesker på grunn av rase eller religion».