Vil bevare Grindløkken skole

Innbyggere på Nøtterøy ber politikerne droppe planene om å rive deler av den verneverdige Grindløkken skole. Over 500 underskrifter er samlet inn for å hindre riving og salg til privat utvikling av tomta. Fylkesrådmannen ber politikerne se bort fra underskriftene blant annet fordi Nøtterøy kommune har fulgt retningslinjene og reglene i saken.