NRK Meny
Normal

Vil beholde tjenester i Lardal

En ny rapport anbefaler at Lardal beholder tilbud som sykehjem, skole, barnehage, bibliotek og helsetjenester dersom Lardal og Larvik blir slått sammen til en kommune.

Lardal herredshus

De to rådmennene mener det må vurderes om det skal etableres et servicekontor i Svarstad for å sikre at innbyggerne i Lardal får et kontaktpunkt med den nye kommunen.

Foto: Hans Petter Reppe

Det er en av hovedkonklusjonene i utredningsrapporten "Mulig sammenslåing av Larvik og Lardal" som rådmennene i de to kommunene nå har lagt fram. Kommunen bør organiseres etter prinsippet "sentralisert styring og planlegging – lokal utførelse av tjenestene".

– Vi har vurdert at det er både behov og grunnlag for å ha disse tjenestene i Lardal, sier Lardal-rådmann Mette Hvaal.

Sårbar og lite robust

I rapporten heter det at Lardal kommune i dag er sårbar og lite robust med små fagmiljøer på en del sentrale tjenesteområder. Rådmennene mener at virksomhetene i Lardal ved en sammenslåing vil kunne delta aktivt i fag- og kompetanseutvikling som en stor kommune har mulighet for.

En annen av fordelene som trekkes fram ved en eventuell sammenslåing er at lardølingene vil få tilgang til et vidt spekter av tjenester som en liten kommune ikke kan tilby.

Les også:

Lardals innbyggere sier nei til sammenslåing

Sammenslåing kan skape avstand

Ulemper ved en sammenslåing kan ifølge rådmennene være at det blir lengre fysisk avstand til kommunens sentraladministrasjon og at muligheten for direkte medvirkning i den politiske prosessen kan oppleves som mindre enn i et Lardal som består som egen kommune. Nå skal innbyggerne selv få si sin mening om dette og andre hovedpunkter i rapporten, sier Hvaal.

– Vi skal arrangere folkemøter i Lardal 3. juni og Larvik 4. juni. Der blir også resultatet av de politiske forhandlingene presentert. Seinere i juni skal dette behandles i hvert av kommunestyrene.